Organizační statistika 

 

  2015 2016 2017 2018 2019
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
117 554 118 810 120 124 121 765 121 219
  v tom fyzické osoby 95 185 95 616 96 186 97 103 95 829
           právnické osoby 22 369 23 194 23 938 24 662 25 390

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Ekonomické subjekty podle převažující činnosti v Pardubickém kraji k 31. 12. 2019
  • Fyzické a právnické osoby podle krajů k 31. 12. 2018
  • Vzniklé a zaniklé ekonomické subjekty podle krajů v roce 2018
  • Ekonomické subjekty na 1 000 obyvatel podle správních obvodů ORP v Pardubickém kraji
 • Kartogramy
  • Intenzita podnikatelské aktivity v okresech k 31. 12. 2019
  • Soukromí podnikatelé ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností k 31. 12. 2019

Metodika