Organizační statistika 

 
Vlivem zpřesnění dat podle Registru osob (ROS) nejsou údaje od roku 2013 plně srovnatelné s předchozími roky.
  2013 2014 2015 2016 2017
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
115 116 116 363 117 554 118 810 120 124
  v tom fyzické osoby1) 92 365 94 729 95 185 95 616 96 186
           právnické osoby 22 751 21 634 22 369 23 194 23 938
1) od roku 2014 včetně zahraničních fyzických osob a odštěpných závodů zahraničních fyz. osob

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Ekonomické subjekty na 1 000 obyvatel podle krajů k 31. 12. 2016
  • Vzniklé a zaniklé ekonomické subjekty podle krajů v roce 2016
 • Kartogramy
  • Ekonomické subjekty se sídlem v obcích
  • Soukromí podnikatelé ve správních obvodech ORP
  • Živnostníci ve správních obvodech ORP
  • Podíl živnostníků v okresech a krajích

Metodika