Organizační statistika 

 
Vlivem zpřesnění dat podle Registru osob (ROS) nejsou údaje od roku 2013 plně srovnatelné s předchozími roky.
  2012 2013 2014 2015 2016
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
115 333 115 116 116 363 117 554 118 810
  v tom fyzické osoby1) 91 552 92 365 94 729 95 185 95 616
           právnické osoby 23 781 22 751 21 634 22 369 23 194
1) od roku 2014 včetně zahraničních fyzických osob a odštěpných závodů zahraničních fyz. osob

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Ekonomické subjekty na 1 000 obyvatel podle krajů k 31. 12. 2015
  • Vzniklé a zaniklé ekonomické subjekty podle krajů v roce 2015
 • Kartogramy
  • Podíl živnostníků v okresech a krajích k 31. 12. 2016
  • Ekonomické subjekty se sídlem v obcích a okresech v roce 2016
  • Soukromí podnikatelé se zjištěnou aktivitou v roce 2016
  • Soukromí podnikatelé se zjištěnou aktivitou k 31. 12. 2014

Metodika