Organizační statistika 

 

  2014 2015 2016 2017 2018
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
116 363 117 554 118 810 120 124 121 765
  v tom fyzické osoby 94 729 95 185 95 616 96 186 97 103
           právnické osoby 21 634 22 369 23 194 23 938 24 662

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Fyzické a právnické osoby podle krajů
  • Vzniklé a zaniklé ekonomické subjekty podle krajů
 • Kartogramy
  • Soukromí podnikatelé se zjištěnou aktivitou
  • Podíl živnostníků v okresech a krajích
  • Soukromí podnikatelé ve správních obvodech ORP
  • Živnostníci ve správních obvodech ORP
  • Ekonomické subjekty se sídlem v obcích

Metodika