Ekonomické subjekty 

 

  2019 2020 2021 2022 2023
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
121 219 122 901 124 491 125 246 115 106
  v tom fyzické osoby 95 829 96 961 97 983 98 226 87 633
           právnické osoby 25 390 25 940 26 508 27 020 27 473

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Fyzické a právnické osoby podle krajů k 31. 12. 2022
    • Vzniklé a zaniklé ekonomické subjekty podle krajů v roce 2022
  • Kartogramy
    • Soukromí podnikatelé se zjištěnou aktivitou k 31. 12. 2022

Metodika