Organizační statistika 

 

  2017 2018 2019 2020 2021
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
120 124 121 765 121 219 122 901 124 491
  v tom fyzické osoby 96 186 97 103 95 829 96 961 97 983
           právnické osoby 23 938 24 662 25 390 25 940 26 508

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Ekonomické subjekty podle převažující ekonomické činnosti k 31. 12. 2021
  • Ekonomické subjekty podle převažující činnosti k 31. 12. 2020
  • Fyzické a právnické osoby podle krajů k 31. 12. 2020
  • Vzniklé a zaniklé ekonomické subjekty podle krajů v roce 2020
 • Kartogramy
  • Intenzita podnikatelské aktivity v okresech a krajích v roce 2021
  • Podíl živnostníků v okresech a krajích k 31. 12. 2021
  • Soukromí podnikatelé se zjištěnou aktivitou k 31. 12. 2020

Metodika