Ekonomické subjekty 

 

  2018 2019 2020 2021 2022
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
121 765 121 219 122 901 124 491 125 246
  v tom fyzické osoby 97 103 95 829 96 961 97 983 98 226
           právnické osoby 24 662 25 390 25 940 26 508 27 020

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Ekonomické subjekty podle převažující ekonomické činnosti k 31. 12. 2021
  • Fyzické a právnické osoby podle krajů k 31. 12. 2021
  • Vzniklé a zaniklé ekonomické subjekty podle krajů v roce 2021
 • Kartogramy
  • Intenzita podnikatelské aktivity v okresech a krajích v roce 2021
  • Podíl živnostníků v okresech a krajích k 31. 12. 2021
  • Soukromí podnikatelé se zjištěnou aktivitou k 31. 12. 2021

Metodika