Bytová výstavba v Pardubickém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2023

 

22. 8. 2023

V průběhu první poloviny roku 2023 byla v Pardubickém kraji zahájena výstavba 927 bytů, což znamená ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku pokles zahájené bytové výstavby o necelou třetinu. Naopak dokončených bytů v kraji meziročně mírně přibylo. Zatímco na celkové zahájené bytové výstavbě v kraji se byty v nových bytových domech podílely přibližně ze dvou pětin (40,3 % znamená 3. nejvyšší podíl mezi všemi kraji ČR), na celkové dokončené bytové výstavbě v kraji byly zastoupeny pouze necelou pětinou.

Zahájené byty v 1. až 2. čtvrtletí 2023 (předběžné údaje)
tabulka

V průběhu prvních šesti měsíců roku 2023 byla v Pardubickém kraji zahájena výstavba 927 bytů, což znamená třetí nejvyšší hodnotu dosaženou v 1. až 2. čtvrtletí za posledních deset let. Ve srovnání s prvním pololetím předchozích dvou let počet zahájených bytů v kraji poklesl, oproti prvním šesti měsícům roku 2022 o 29,6 %, v komparaci s 1. až 2. čtvrtletím 2021 pak o 11,5 %. Celorepublikově evidujeme podobný trend, v komparaci s prvními šesti měsíci roku 2022 se počet zahájených bytů snížil o 20,2 % (k poklesu došlo dokonce ve všech krajích), oproti prvnímu pololetí roku 2021 pak o 12,6 %.

Zahájená a dokončená bytová výstavba v okresech Pardubického kraje v 1. až 2. čtvrtletí

graf

Mezi okresy Pardubického kraje se vymykal pouze okres Ústí nad Orlicí, kde byla v průběhu prvního pololetí roku 2023 zahájena výstavba 271 bytů, což znamená, že zde ve srovnání s 1. až 2. čtvrtletím roku 2022 došlo k růstu zahájené bytové výstavby o 12,9 %. V ostatních okresech kraje se počet zahájených bytů v souladu s celorepublikovým trendem snížil, zatímco k nejvyššímu poklesu došlo na Svitavsku (o 73,5 %), nejnižší evidujeme na Pardubicku (o 17,5 %).

Dokončené byty v 1. až 2. čtvrtletí 2023 (předběžné údaje)
tabulka

V průběhu první poloviny roku 2023 bylo v Pardubickém kraji podle předběžných údajů dokončeno 749 bytů, což znamená druhou nejvyšší hodnotu dosaženou v 1. až 2. čtvrtletí za posledních deset let. Vyšší hodnotu evidujeme pouze v roce 2021, tehdy bylo v kraji v prvním pololetí dokončeno 891 bytů. Ve srovnání s prvními šesti měsíci roku 2022 se počet dokončených bytů v kraji zvýšil o 11,8 %, tj. podstatně více než na území celé České republiky (o 2,7 %). Meziroční růst dokončené bytové výstavby evidujeme také ve všech okresech Pardubického kraje, zatímco nejvyšší byl na Chrudimsku (o 26,1 %), nejnižší růst je zaznamenán na Orlickoústecku (o 3,0 %).

Zahájená a dokončená bytová výstavba v Pardubickém kraji podle čtvrtletí

graf

Byty v nových bytových domech se na celkové zahájené bytové výstavbě v kraji podílely 40,3 % (třetí nejvyšší hodnota v mezikrajském srovnání za první polovinu roku 2023). Oproti tomu na celkové dokončené bytové výstavbě v kraji se byty v nových bytových domech podílely pouze 19,2 % (pátá nejnižší hodnota mezi všemi kraji ČR). Nejvyšší podíl bytů v nových bytových domech na celkové zahájené i dokončené bytové výstavbě měla v prvním pololetí roku 2023 Praha (67,2% podíl, respektive 83,0% podíl). Naopak nejnižší podíl bytů v nových bytových domech na celkové zahájené i dokončené bytové výstavbě evidujeme za toto období v Ústeckém kraji (4,1% podíl, respektive 7,9% podíl).

Zahájené a dokončené byty na 1 000 obyvatel podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2023

kartogram

V Pardubickém kraji byla v průběhu prvních šesti měsíců roku 2023 zahájena výstavba průměrně 1,75 bytu na tisíc obyvatel, což byla oproti celé ČR (1,67) mírně nadprůměrná hodnota. Ve srovnání s ostatními kraji vykazoval Pardubický kraj čtvrtou nejvyšší hodnotu po Jihomoravském kraji (2,54), Středočeském kraji (2,12) a Hlavním městě Praze (2,09). Naopak nejnižší počet zahájených bytů na tisíc obyvatel měl Ústecký kraj (1,10), druhá nejnižší hodnota náležela Libereckému kraji (1,12).

Také v rámci statistiky dokončených bytů na tisíc obyvatel za prvních šest měsíců roku 2023 evidujeme nejnižší hodnotu v Ústeckém kraji (0,75). Druhý nejnižší počet dokončených bytů na tisíc obyvatel měl v tomto mezikrajském žebříčku Moravskoslezský kraj (1,16). V Pardubickém kraji bylo dokončeno průměrně 1,41 bytů na tisíc obyvatel, což byla sedmá nejnižší hodnota mezi kraji a zároveň hodnota pod celorepublikovým průměrem (1,64). Na opačnou stranu mezikrajského žebříčku patřily s nejvyšším počtem dokončených bytů na tisíc obyvatel Praha a Středočeský kraj (v obou případech 2,14 dokončených bytů na tisíc obyvatel), poté následoval Jihomoravský kraj (2,11) a Plzeňský kraj (2,10). Další kraje měly již méně než dva dokončené byty na tisíc obyvatel.

 

 • Tabulka - Zahájené byty v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2023
 • Tabulka - Dokončené byty v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2023
 • Tabulka - Zahájené byty podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2023
 • Tabulka - Dokončené byty podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2023
 • Bytová výstavba v Pardubickém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2023 - komentář v PDF
 • Více informací naleznete pod odkazy:
 • Kontakt:
  Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
  Mgr. Bc. Aleš Trpík, Tel: 466 743 415, E-mail: ales.trpik@czso.cz
  Ing. Hedvika Fialová, Tel.: 466 743 418, 737 857 459, E-mail: hedvika.fialova@czso.cz