Bytová výstavba v Pardubickém kraji v dlouhodobém vývoji - 2020

 
Kód: 330254-21
Informační služby: tel: 466 743 418
E-mail: infoservispa@czso.cz
Kontakt: Ing. Hedvika Fialová
E-mail: hedvika.fialova@czso.cz

Celá publikace v pdf (10,2 MB) PDF
Všechna data publikace (573 kB) ZIP
Úvod PDF
Shrnutí hlavních poznatků PDF
Metodické vysvětlivky PDF
1. Bytová výstavba v České republice PDF
2. Bytová výstavba v Pardubickém kraji a jeho okresech podle fází PDF
3. Dokončená bytová výstavba v Pardubickém kraji PDF
4. Rozmístění dokončené bytové výstavby v Pardubickém kraji PDF
5. Náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Pardubickém kraji PDF
Tabulková příloha
Kartogramy
Grafy

Zveřejněno dne: 26.10.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.