Výběrové šetření cestovního ruchu - VŠCR

 

Výběrové šetření cestovního ruchu (VŠCR) zjišťuje údaje o domácím a výjezdovém cestovním ruchu rezidentů České republiky.

Výběrové šetření cestovního ruchu (VŠCR) je součástí Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) a probíhá čtvrtletně ve 360 náhodně vybraných domácnostech Pardubického kraje.

U šetření je zajištěna ochrana individuálních údajů § 16 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, získaná data slouží výhradně pro statistické účely. Všechny získané informace jsou zpracovány anonymně.

Pracovníci zapojení do šetření jsou vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech, při oslovení vybrané domácnosti se prokazují průkazem tazatele Českého statistického úřadu a pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření. Oprávněnost návštěvy tazatele je možno na základě kódu uvedeného na průkazu ověřit na internetových stránkách ČSÚ, konkrétně v odkazu https://www.czso.cz/csu/czso/overeni-tazatele.

Vybraným domácnostem předem děkujeme za spolupráci při tomto zjišťování.

Krajský garant VŠCR v Pardubickém kraji:

Ing. Martina Myšková
Telefon: 466 743 445
Mobil: 737 280 470
e-mail: martina.myskova@czso.cz