Výběrové šetření cestovního ruchu - VŠCR

 

Cílem statistického šetření o cestovním ruchu ve vybraných domácnostech je sběr dat v oblasti turistiky, které obsahují ukazatele o domácím a výjezdovém cestovním ruchu. Údaje jsou zjišťovány v náhodně vybraných domácnostech.

Výběrové šetření cestovního ruchu (VŠCR) je nyní integrováno do Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS), a probíhá ve zhruba 300 bytech z celkového počtu 1 800 čtvrtletně šetřených bytů v Pardubickém kraji.

Dotazníky vyplňuje univerzální tazatel ČSÚ spolu s respondentem. U šetření je zajištěna ochrana individuálních údajů § 16 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, a získaná data slouží výhradně pro potřeby statistiky cestovního ruchu.

Tazatelé jsou odborně a metodicky řízeni prostřednictvím krajského garanta, na kterého se můžete obrátit se svými dotazy.

Krajský garant VŠCR v Pardubickém kraji:

Ing. Martina Myšková
Telefon: 466 743 445
Mobil: 737 280 470
e-mail: martina.myskova@czso.cz