Rodinné účty

 

Statistika rodinných účtů sleduje hospodaření soukromých domácností. Informace o spotřebě v jednotlivých typech domácností a o vlivu různých faktorů (např. růstu cen, situace na trhu apod.) na strukturu vydání a spotřební zvyklosti domácností nelze získat z jiných zdrojů. Ze širokého spektra využití údajů SRÚ je možno uvést zejména jejich význam pro kvalifikované rozhodování při realizaci sociální politiky státu, jako podkladu pro sociální a ekonomický výzkum, dále k výpočtům indexů spotřebitelských cen, pro potřeby statistiky národních účtů nebo pro mezinárodní srovnání.

V roce 2016 je šetření statistiky rodinných účtů prováděno dvěma způsoby:

1) domácnosti účastnící se šetření jsou vybírány na základě kvótního výběru. Životní úroveň, příjmy a vydání členů takto vybraných domácností se sledují měsíčně po dobu jednoho roku. Každá domácnost vede tzv. zpravodajský deník, kde denně zapisuje veškeré peněžní i naturální příjmy a výdaje za všechny členy domácnosti. Dva měsíce v roce rovněž zapisuje podrobně i záznamy o nákupu potravin a nápojů, 10 měsíců pouze souhrnnou částku za den. Výdaje za průmyslové zboží a služby se sledují celých 12 měsíců.

2) domácnosti jsou k účasti na šetření vybírány náhodným výběrem, zpravodajský deník vyplňují po dobu dvou měsíců.

Anonymita získaných údajů je zajištěna podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.


Kontakt: 
Krajský garant statistiky rodinných účtů pro Pardubický kraj 
Věra Čermáková
 
Telefon: 466 743 435
e-mail: vera.cermakova@czso.cz