Rodinné účty

 

Statistika rodinných účtů sleduje hospodaření domácností a poskytuje informace o výši jejich výdajů a struktuře spotřeby. Získané údaje o odlišnostech spotřeby v jednotlivých typech domácností nebo o vlivu různých faktorů na strukturu vydání a spotřebních zvyklostí českých domácností nelze čerpat z jiných zdrojů.

Zjištěné informace slouží jako podklad pro sociální a ekonomický výzkum, pro interní využití v rámci ČSÚ (spotřební koš, národní účty) a také pro mezinárodní srovnání.

Šetření rodinných účtů má v ČR dlouholetou tradici, která se datuje již od roku 1957. Od roku 2017 probíhá šetření Statistiky rodinných účtů (SRÚ) v novém modelu, který je založen na integraci do šetření Životní podmínky (dále jen SILC). Období, po které bude domácnost sledovat a evidovat své výdaje, je dvakrát čtyři týdny. Za dva řádně vyplněné a odevzdané deníky obdrží domácnost finanční odměnu, která bude vyplacena na základě dohody o provedení práce uzavřené s ČSÚ.

Veškeré poskytnuté informace jsou důvěrné a jejich zpracování bude probíhat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a příslušnými paragrafy zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Všichni pracovníci, kteří se podílejí na zjišťování a procesu zpracování dat, jsou vázáni přísnou mlčenlivosti ve smyslu §16 uvedeného zákona.

Šetření v domácnostech bude probíhat celoročně ve všech krajích ČR. V Pardubickém kraji tazatelé ČSÚ osloví každoročně přibližně 150 domácností.

Vybraným domácnostem předem děkujeme za spolupráci při tomto zjišťování.


Krajský garant statistiky rodinných účtů v Pardubickém kraji:

Ing. Eva Rejdová
Telefon: 466 743 424
Mobil: 703 462 104
E-mail: eva.rejdova@czso.cz