Rodinné účty

 

Statistika rodinných účtů sleduje hospodaření soukromých domácností a poskytuje informace o výši jejich výdajů a struktuře spotřeby. Důležité a žádané údaje o odlišnostech spotřeby v jednotlivých typech domácností (např. v domácnostech zaměstnanců, nepracujících důchodců, rodin s dětmi, neúplných rodin, rodin žijících na venkově atd.) nebo o vlivu různých faktorů (např. pohybu cen, situaci na trhu) na strukturu výdajů a spotřební zvyklosti českých domácností nelze získat z žádných jiných zdrojů.

Zpracované údaje ze šetření jsou zdrojem informací pro MPSV i vládu ČR při přípravě řady opatření v sociální oblasti, slouží jako podklad pro sociální a ekonomický výzkum, pro interní využití v Českém statistickém úřadě a také pro mezinárodní srovnání.

Statistika rodinných účtů probíhá celoročně, ve všech krajích ČR a zajišťují ji zkušení tazatelé krajských správ ČSÚ. Jednotkou zjišťování je hospodařící domácnost. Výběr domácností pro rok 2017 zahrnuje v celé republice
více než 2 300 domácností, v Pardubickém kraji to je 134 domácností.

Anonymita získaných údajů je zajištěna podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.

Krajský garant statistiky rodinných účtů v Pardubickém kraji:
Věra Čermáková
 
Telefon: 466 743 435
e-mail: vera.cermakova@czso.cz