Průmysl, energetika 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Průměrný počet průmyslových
podniků
142 135 135 135 140
Tržby z prodeje
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
244 023 248 051 261 120 275 411 276 285
Spotřeba elektřiny (GWh) 2 403,7 2 478,7 2 488,1 2 468,1 2 429,6
Spotřeba zemního plynu (GWh) 3 944,4 4 246,4 4 001,2 4 044,8 3 964,9

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu podle krajů
  • Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy na 1 zaměstnance podle krajů
  • Spotřeba elektřiny a zemního plynu v domácnostech v Pardubickém kraji
  • Průměrná spotřeba elektřiny v domácnostech na 1 obyvatele podle krajů
 • Kartogramy
  • Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy v roce 2019
  • Spotřeba elektřiny netto v roce 2019

Metodika