Průmysl 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Průměrný počet průmyslových
podniků
135 135 140 137 137
Průměrný evidenční počet zaměstnanců 
- fyzické osoby
49 598 49 055 47 966 47 655 47 897
Průměrná hrubá měsíční mzda - fyzické osoby (Kč) 31 394 33 075 33 917 35 445 37 911
Tržby z prodeje
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
261 120 275 411 276 285 274 553 320 937

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy na 1 zaměstnance podle krajů
  • Kartogramy
    • Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy v roce 2021

Metodika

Analýzy, komentáře