Průmysl, energetika 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Průměrný počet průmyslových
podniků
137 142 135 135 135
Tržby z prodeje
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
253 268 244 023 248 051 261 120 275 411
Spotřeba elektřiny1) (GWh) 2 354,8 2 403,7 2 478,7 2 488,1 2 468,1
Spotřeba zemního plynu (GWh) 3 769,2 3 944,4 4 246,4 4 001,2 4 044,8

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy na 1 zaměstnance podle krajů
    • Spotřeba elektřiny v domácnostech na 1 obyvatele podle krajů v roce 2018
  • Kartogramy
    • Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy v roce 2018

Metodika