Průmysl, energetika 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Průměrný počet průmyslových
podniků
135 135 135 140 137
Tržby z prodeje
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
248 051 261 120 275 411 276 285 274 553
Spotřeba elektřiny (GWh) 2 478,7 2 488,1 2 468,1 2 429,6 2 569,1
Spotřeba zemního plynu (GWh) 4 246,4 4 001,2 4 044,8 3 964,9 4 240,5

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy na 1 zaměstnance podle krajů
  • Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu podle krajů
  • Průměrná spotřeba elektřiny v domácnostech na 1 obyvatele podle krajů v roce 2020
 • Kartogramy
  • Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy v roce 2020
  • Spotřeba elektřiny netto v roce 2020

Metodika