Průmysl, energetika 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Průměrný počet průmyslových
podniků
141 138 140 137 142
Tržby z prodeje vlastních
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
206 292 207 567 241 705 253 268 244 023
Spotřeba elektřiny1) (GWh) 2 984,6 2 934,9 2 782,1 2 354,8 2 403,7
Spotřeba zemního plynu (GWh) 4 043,6 3 791,9 3 344,6 3 769,2 3 944,4
1) do roku 2013 spotřeba elektřiny brutto, od roku 2014 spotřeba elektřiny netto

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy na zaměstnance podle krajů
  • Byty podle způsobu zateplení domu a podle krajů
  • Průměrné roční výdaje domácností za elektřinu a zemní plyn podle krajů
 • Kartogramy
  • Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy v roce 2016
  • Domácnosti podle druhu používaných paliv a energií
  • Průměrná roční spotřeba vybraných paliv a energií v krajích ČR - ENERGO 2015
  • Motorová vozidla v domácnostech v krajích ČR - ENERGO 2015

Metodika