Průmysl, energetika 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Průměrný počet průmyslových
podniků
137 141 138 140 137
Tržby z prodeje vlastních
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
202 294 206 292 207 567 241 705 253 268
Spotřeba elektřiny1) (GWh) 3 009,2 2 984,6 2 934,9 2 782,1 2 354,8
Spotřeba zemního plynu (GWh) 4 016,8 4 043,6 3 791,9 3 344,6 3 769,2
1) do roku 2013 spotřeba elektřiny brutto, od roku 2014 spotřeba elektřiny netto