Průmysl, energetika 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Průměrný počet průmyslových
podniků
140 137 142 135 135
Tržby z prodeje
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
241 705 253 268 244 023 248 051 261 120
Spotřeba elektřiny1) (GWh) 2 782,1 2 354,8 2 403,7 2 478,7 2 488,1
Spotřeba zemního plynu (GWh) 3 344,6 3 769,2 3 944,4 4 246,4 4 001,2
1) od roku 2014 spotřeba elektřiny netto

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy na 1 zaměstnance podle krajů
    • Spotřeba elektřiny v domácnostech na 1 obyvatele podle krajů v roce 2018
  • Kartogramy
    • Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy v roce 2018

Metodika