Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Lékaři celkem 2 103 2 139 2 170 2 207 2 165
Nově hlášené případy dočasné pracovní
neschopnosti
85 187 87 439 110 341 134 216 159 167
Průměrné procento dočasné pracovní
neschopnosti
4,688 4,953 5,680 5,925 5,779

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v Pardubickém kraji
    • Výdaje zdravotních pojišťoven na vybrané diagnózy v Pardubickém kraji
    • Výdaje na dávky nemocenského pojištění v Pardubickém kraji

Metodika