Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Lékaři celkem 2 048 2 104 2 103 2 139
Nově hlášené případy dočasné pracovní
neschopnosti
72 999 76 510 85 187 87 439 110 341
Průměrné procento dočasné pracovní
neschopnosti
4,464 4,550 4,688 4,953 5,680

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Ambulantní péče v ordinacích praktických lékařů v krajích
  • Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v Pardubickém kraji, jeho okresech a ČR
  • Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz podle krajů
 • Kartogramy
  • Návštěvy v ordinacích praktických lékařů pro dospělé podle pohlaví a krajů
  • Návštěvy v ordinacích praktických zubních lékařů podle pohlaví a krajů
  • Léčení diabetici podle pohlaví a okresů
  • Průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti podle pohlaví a okresů

Metodika