Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Lékaři celkem 2 009 2 003 2 055 2 135 2 038
Nově hlášené případy pracovní
neschopnosti
57 234 54 914 58 489 58 367 70 613
Průměrné procento pracovní
neschopnosti
3,632 3,533 3,692 3,854 4,261