Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Lékaři celkem 2 135 2 038 2 048 2 104
Nově hlášené případy dočasné pracovní
neschopnosti
58 367 70 613 72 999 76 510 85 187
Průměrné procento dočasné pracovní
neschopnosti
3,854 4,261 4,464 4,550 4,688