Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Lékaři celkem 2 055 2 135 2 038 2 048 2 104
Nově hlášené případy dočasné pracovní
neschopnosti
58 489 58 367 70 613 72 999 76 510
Průměrné procento dočasné pracovní
neschopnosti
3,692 3,854 4,261 4,464 4,550