Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Lékaři celkem 2 038 2 048 2 104 2 103
Nově hlášené případy dočasné pracovní
neschopnosti
70 613 72 999 76 510 85 187 87 439
Průměrné procento dočasné pracovní
neschopnosti
4,261 4,464 4,550 4,688 4,953

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Ambulantní péče v ordinacích praktických lékařů v krajích
  • Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v Pardubickém kraji a ČR
 • Kartogramy
  • Návštěvy v ordinacích praktických lékařů pro dospělé podle pohlaví a krajů
  • Návštěvy v ordinacích praktických zubních lékařů podle pohlaví a krajů
  • Léčení diabetici podle pohlaví a okresů
  • Průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti podle pohlaví a okresů

Metodika