Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Lékaři celkem 2 003 2 055 2 135 2 038 .
Nově hlášené případy pracovní
neschopnosti
54 914 58 489 58 367 70 613 72 999
Průměrné procento pracovní
neschopnosti
3,533 3,692 3,854 4,261 4,464