Kriminalita, nehody 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Registrované trestné činy 5 933 5 808 5 558 5 636 4 778
Dopravní nehody celkem 3 695 3 970 4 348 4 358 4 061
Požáry celkem 660 680 928 768 721

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Registrované trestné činy v Pardubickém kraji
  • Stíhané osoby podle pohlaví a krajů v roce 2018
  • Dopravní nehody v Pardubickém kraji
  • Dopravní nehody podle hlavních příčin a krajů v roce 2019
  • Požáry v Pardubickém kraji
 • Kartogramy
  • Kriminalita podle pohlaví a krajů v letech 2016–2018
  • Dopravní nehody způsobené nedáním přednosti v jízdě v roce 2019
  • Dopravní nehody způsobené nepřiměřenou rychlostí v roce 2018
  • Dopravní nehody s následky na životě a zdraví v krajích ČR v roce 2018
  • Dopravní nehody zaviněné osobou podle pohlaví a krajů v letech 2013–2018
  • Bodové hodnocení řidičů v krajích k 31. 12. 2019
  • Bodové hodnocení řidičů podle pohlaví v krajích k 31. 12. 2018
  • Požáry a hmotné škody v okresech ČR v roce 2018

Metodika