Kriminalita, nehody 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Registrované trestné činy 9 092 8 380 6 812 5 933 5 808
Dopravní nehody celkem 3 622 3 451 3 482 3 695 3 970
Požáry celkem 622 630 808 660 680

Grafy, kartogramy

 • Kartogramy
  • Požáry a hmotné škody v okresech ČR
  • Dopravní nehody v krajích ČR
  • Dopravní nehody s následky na životě a zdraví
  • Podíl dopravních nehod způsobených pod vlivem alkoholu
  • Dopravní nehody spáchané pod vlivem omamných a návykových látek
  • Bodové hodnocení řidičů
  • Věcné škody při dopravních nehodách

Metodika