Kriminalita, nehody 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Zjištěné trestné činy 8 994 9 092 8 380 6 812
Dopravní nehody celkem 3 726 3 622 3 451 3 482 3 695
Požáry celkem 765 622 630 808 660