Kriminalita, nehody 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Registrované trestné činy 5 558 5 636 4 778 4 420 5 230
Dopravní nehody celkem 4 348 4 358 4 061 4 391 4 426
Požáry celkem 928 768 721 651 808

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Dopravní nehody podle hlavních příčin a krajů v roce 2021
  • Kartogramy
    • Dopravní nehody v krajích v roce 2022
    • Bodové hodnocení řidičů v krajích k 31. 12. 2022
    • Dopravní nehody zapříčiněné nepřiměřenou rychlostí v roce 2021

Metodika