Kriminalita, nehody 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Registrované trestné činy 8 380 6 812 5 933 5 808 5 558
Dopravní nehody celkem 3 451 3 482 3 695 3 970 4 348
Požáry celkem 630 808 660 680 928

Grafy, kartogramy

 • Kartogramy
  • Požáry a hmotné škody v okresech ČR
  • Dopravní nehody v krajích ČR
  • Dopravní nehody s následky na životě a zdraví
  • Podíl dopravních nehod způsobených pod vlivem alkoholu
  • Dopravní nehody spáchané pod vlivem omamných a návykových látek
  • Bodové hodnocení řidičů
  • Věcné škody při dopravních nehodách

Metodika