Kriminalita, nehody 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Registrované trestné činy 5 808 5 558 5 636 4 778 4 420
Dopravní nehody celkem 3 970 4 348 4 358 4 061 4 391
Požáry celkem 680 928 768 721 651

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Registrované trestné činy v Pardubickém kraji
  • Dopravní nehody v Pardubickém kraji
  • Dopravní nehody podle hlavních příčin a krajů v roce 2020
  • Požáry v Pardubickém kraji
 • Kartogramy
  • Dopravní nehody zapříčiněné nesprávným předjížděním v roce 2020

Metodika