Kriminalita, nehody 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Registrované trestné činy 9 092 8 380 6 812 5 933 5 808
Dopravní nehody celkem 3 622 3 451 3 482 3 695 3 970
Požáry celkem 622 630 808 660 680

Grafy, kartogramy

 • Kartogramy
  • Počet požárů a hmotné škody v okresech ČR v roce 2016
  • Škody vzniklé při požárech v roce 2015
  • Změna počtu požárů celkem a počtu požárů na 1 000 obyvatel v SO ORP Pardubického kraje...
  • Dopravní nehody v krajích ČR v roce 2017
  • Dopravní nehody s následky na životě a zdraví v krajích ČR v roce 2017
  • Dopravní nehody spáchané pod vlivem omamných a návykových látek v krajích ČR v roce 2017
  • Bodové hodnocení řidičů v krajích ČR v roce 2017
  • Věcné škody při dopravních nehodách v roce 2016

Metodika