Obyvatelstvo 

 

  2012 2013 2014 2015 2016
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 516 440 515 985 516 372 516 149 517 087
 muži 255 018 254 797 255 137 255 159 255 691
 ženy 261 422 261 188 261 235 260 990 261 396

Grafy, kartogramy

Metodika