Obyvatelstvo 

 

  2014 2015 2016 2017 2018
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 516 372 516 149 517 087 518 337 520 316
 muži 255 137 255 159 255 691 256 604 257 948
 ženy 261 235 260 990 261 396 261 733 262 368

Grafy, kartogramy

 • Grafy
 • Kartogramy
  • Přírůstek/úbytek počtu obyvatel v krajích ČR
  • Pohyb obyvatel ve správních obvodech ORP Pardubického kraje
  • Přirozený přírůstek (úbytek) počtu obyvatel podle obcí v Pardubickém kraji
  • Přírůstek (úbytek) počtu obyvatel stěhováním podle obcí v Pardubickém kraji
  • Přírůstek/úbytek stěhováním obyvatel ve věku do 29 let
  • Index stáří
  • Počet žen na 100 mužů podle SO ORP a krajů
  • Sňatky
  • Živě narození
  • Děti narozené mimo manželství
  • Zemřelí na nemoci oběhové soustavy
  • Zemřelí na novotvary
  • Zemřelí na nemoci dýchací soustavy
  • Zemřelí na vnější příčiny úmrtí
  • Naděje dožití při narození podle pohlaví

Metodika

Analýzy, komentáře