Obyvatelstvo 

 

  2013 2014 2015 2016 2017
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 515 985 516 372 516 149 517 087 518 337
 muži 254 797 255 137 255 159 255 691 256 604
 ženy 261 188 261 235 260 990 261 396 261 733

Grafy, kartogramy

 • Grafy
 • Kartogramy
  • Přírůstek/úbytek počtu obyvatel v krajích ČR v roce 2017
  • Přirozený přírůstek (úbytek) počtu obyvatel podle obcí v Pardubickém kraji v letech 2012...
  • Přírůstek (úbytek) počtu obyvatel stěhováním podle obcí v Pardubickém kraji v letech 2012...
  • Přírůstek/úbytek stěhováním obyvatel ve věku do 29 let podle SO ORP a krajů v letech 2011...
  • Index stáří podle SO ORP a krajů k 31. 12. 2016
  • Děti narozené mimo manželství v roce 2016
  • Zemřelí na nemoci oběhové soustavy v roce 2015
  • Zemřelí na novotvary v roce 2015
  • Zemřelí na nemoci dýchací soustavy v roce 2016
  • Zemřelí na vnější příčiny úmrtí v roce 2016
  • Naděje dožití mužů při narození podle SO ORP v období 2012–2016
  • Naděje dožití žen při narození podle SO ORP v období 2012–2016

Metodika

Analýzy, komentáře