Obyvatelstvo 

 

  2016 2017 2018 2019 2020
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 517 087 518 337 520 316 522 662 522 856
 muži 255 691 256 604 257 948 259 694 259 789
 ženy 261 396 261 733 262 368 262 968 263 067

Data

Grafy, kartogramy

 • Grafy
 • Kartogramy
  • Přirozený přírůstek (úbytek) počtu obyvatel podle obcí v Pardubickém kraji
  • Přírůstek (úbytek) počtu obyvatel stěhováním podle obcí v Pardubickém kraji
  • Pohyb obyvatel ve správních obvodech ORP Pardubického kraje
  • Živě narození v roce 2020
  • Děti narozené mimo manželství
  • Zemřelí v letech 2015–2019
  • Zemřelí v roce 2020
  • Index stáří
  • Naděje dožití při narození podle pohlaví

Metodika

Analýzy, komentáře