Obyvatelstvo 

 

  2017 2018 2019 2020 2021
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 518 337 520 316 522 662 522 856 514 518
 muži 256 604 257 948 259 694 259 789 255 355
 ženy 261 733 262 368 262 968 263 067 259 163
data v roce 2021 navazují na výsledky SLDB 2021, nejsou srovnatelná s předchozími roky

Data

Grafy, kartogramy

 • Grafy
 • Kartogramy
  • Přirozený přírůstek (úbytek) počtu obyvatel podle obcí v Pardubickém kraji
  • Přírůstek (úbytek) počtu obyvatel stěhováním podle obcí v Pardubickém kraji
  • Pohyb obyvatel ve správních obvodech ORP Pardubického kraje
  • Živě narození v roce 2020
  • Děti narozené mimo manželství
  • Zemřelí v letech 2015–2019
  • Zemřelí v roce 2020
  • Index stáří
  • Naděje dožití při narození podle pohlaví

Metodika

Analýzy, komentáře