Obyvatelstvo 

 

  2018 2019 2020 2021 2022
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 520 316 522 662 522 856 514 518 528 761
 muži 257 948 259 694 259 789 255 355 261 290
 ženy 262 368 262 968 263 067 259 163 267 471
data v roce 2021 navazují na výsledky SLDB 2021, nejsou srovnatelná s předchozími roky

Data

Grafy, kartogramy

Metodika