Obyvatelstvo 

 

  2011 2012 2013 2014 2015
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 516 411 516 440 515 985 516 372 516 149
 muži 254 961 255 018 254 797 255 137 255 159
 ženy 261 450 261 422 261 188 261 235 260 990

Grafy, kartogramy

Metodika