Obyvatelstvo 

 

  2013 2014 2015 2016 2017
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 515 985 516 372 516 149 517 087 518 337
 muži 254 797 255 137 255 159 255 691 256 604
 ženy 261 188 261 235 260 990 261 396 261 733

Grafy, kartogramy

 • Grafy
 • Kartogramy
  • Přírůstek/úbytek počtu obyvatel v krajích ČR
  • Pohyb obyvatel ve správních obvodech ORP Pardubického kraje
  • Přirozený přírůstek (úbytek) počtu obyvatel podle obcí v Pardubickém kraji
  • Přírůstek (úbytek) počtu obyvatel stěhováním podle obcí v Pardubickém kraji
  • Přírůstek/úbytek stěhováním obyvatel ve věku do 29 let
  • Index stáří
  • Živě narození v roce 2017
  • Děti narozené mimo manželství
  • Zemřelí na nemoci oběhové soustavy
  • Zemřelí na novotvary
  • Zemřelí na nemoci dýchací soustavy
  • Zemřelí na vnější příčiny úmrtí
  • Naděje dožití mužů
  • Naděje dožití žen

Metodika