Sčítání lidu, domů a bytů 

 
údaje v územní struktuře k 26. 3. 2011, podle trvalého pobytu
  1970 1980 1991 2001 2011
Obyvatelstvo celkem 488 766 512 573 508 718 508 281 516 123
z toho ekonomicky aktivní 251 276 270 650 267 530 255 709 248 530
Domy celkem 103 818 109 537 113 612 118 714 128 501

Data

Metodika

Analýzy, komentáře

Související informace