Sčítání lidu, domů a bytů 

 
údaje v územní struktuře k 26. 3. 2021, do roku 2001 podle trvalého pobytu, od roku 2011 podle obvyklého pobytu
  1980 1991 2001 2011 2021
Obyvatelstvo celkem 512 573 508 718 508 281 516 627 510 037
z toho pracovní síla
(dříve ekonomicky aktivní)
270 674 267 530 255 709 246 779 265 515
Domy celkem 109 537 113 612 118 714 128 618 137 176

Grafy, kartogramy

Metodika

Analýzy, komentáře

Související informace