Energetika

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Výroba elektřiny brutto (GWh) 6 916,4 5 701,3 4 207,9 5 700,6 6 817,3
Spotřeba elektřiny netto (GWh) 2 488,1 2 468,1 2 429,6 2 569,1 2 483,6
Spotřeba elektřiny 
v domácnostech 
na 1 obyvatele (kWh)
1 374,1 1 386,4 1 444,5 1 596,8 1 425,5
Spotřeba zemního plynu 
dodaného konečným zákazníkům (GWh)
4 001,2 4 044,8 3 964,9 4 240,5 3 554,8
Spotřeba zemního plynu 
v domácnostech na 1 odběratele
 – domácnost (kWh)
10 407,3 9 877,9 10 252,0 11 562,3 9 289,6

Data

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Spotřeba elektřiny netto podle krajů
    • Průměrná spotřeba zemního plynu na 1 velkoodběratele podle krajů
  • Kartogramy
    • Spotřeba elektřiny netto v roce 2022

Metodika