Lesnictví 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Plochy dřevin (ha) 128 639 128 598 129 060 128 946 129 420
- jehličnaté 101 900 101 799 101 619 101 516 100 967
- listnaté 26 739 26 799 27 441 27 429 28 453
Zalesňování celkem (ha) 935 911 757 777 821
Těžba dřeva (m3 b. k.) 797 251 768 662 783 788 995 229 1 284 774

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Druhová skladba dřevin lesních porostů v Pardubickém kraji
  • Těžba dřeva v Pardubickém kraji
  • Odstřel černé zvěře podle krajů
 • Kartogramy
  • Lesy v krajích ČR v roce 2019
  • Těžba dřeva v roce 2018
  • Stáří a podíl jehličnatých lesů podle krajů ČR v roce 2018
  • Stáří a podíl listnatých lesů podle krajů ČR v roce 2018

Metodika