Lesnictví 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Zalesňování celkem (ha) 1 202 1 004 1 022 1 143 935
Těžba dřeva (m3 b. k.):
- jehličnaté 755 405 748 060 728 949 719 873 707 457
- listnaté 69 366 97 794 106 268 108 274 89 794

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Podíl lesních pozemků na celkové rozloze správních obvodů ORP Pardubického kraje k 31....
  • Kartogramy
    • Lesnatost a struktura porostních ploch podle krajů ČR k 31. 12. 2015
    • Lesnatost a struktura porostních ploch podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností...

Metodika