Lesnictví 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Zalesňování celkem (ha) 1 143 935 911 757 777
Těžba dřeva (m3 b. k.):
- jehličnaté 719 873 707 457 675 987 697 064 917 083
- listnaté 108 274 89 794 92 675 86 724 78 146