Lesnictví 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Zalesňování celkem (ha) 1 022 1 143 935 911 757
Těžba dřeva (m3 b. k.):
- jehličnaté 728 949 719 873 707 457 675 987 697 064
- listnaté 106 268 108 274 89 794 92 675 86 724

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Těžba dřeva v Pardubickém kraji
  • Podíl lesních pozemků na celkové rozloze správních obvodů ORP Pardubického kraje
 • Kartogramy
  • Lesní pozemky a těžba dřeva v roce 2016
  • Lesnatost a struktura porostních ploch podle krajů ČR k 31. 12. 2016
  • Lesnatost a struktura porostních ploch podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností...
  • Výchovné zásahy a jejich druhy podle krajů ČR v roce 2016
  • Černá zvěř podle krajů ČR v roce 2016

Metodika