Lesnictví 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Plochy dřevin (ha) k 31. 12. 128 598 129 060 128 946 129 420 129 704
- jehličnaté 101 799 101 619 101 516 100 967 99 985
- listnaté 26 799 27 441 27 429 28 453 29 719
Zalesňování celkem (ha) 911 757 777 821 995
Těžba dřeva (m3 b. k.) 768 662 783 788 995 229 1 284 774 1 552 369

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Druhová skladba dřevin lesních porostů v Pardubickém kraji
  • Těžba dřeva v Pardubickém kraji
  • Odstřel černé zvěře podle krajů
 • Kartogramy
  • Lesy v krajích ČR v roce 2019
  • Těžba dřeva v roce 2018
  • Stáří a podíl jehličnatých lesů podle krajů ČR v roce 2018
  • Stáří a podíl listnatých lesů podle krajů ČR v roce 2018

Metodika