Sociální zabezpečení 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
1 725 1 708 1 695 1 687
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
832 950 1 048 1 164 1 254
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
117 289 118 401 119 783 120 677 121 313
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
86 407 87 564 88 914 89 896 90 645
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
10 745 10 853 11 123 11 241 11 629

Grafy, kartogramy

 • Grafy
 • Kartogramy
  • Průměrný měsíční starobní důchod plný (sólo) mužů v prosinci 2017
  • Průměrný měsíční starobní důchod plný (sólo) žen v prosinci 2017
  • Průměrný měsíční starobní důchod (sólo) v okresech v prosinci 2016
  • Příjemci předčasného starobního důchodu v okresech v prosinci 2016
  • Průměrná měsíční výše vdoveckého důchodu (včetně souběhu) podle okresů a krajů v prosinci...
  • Průměrná měsíční výše vdovského důchodu (včetně souběhu) podle okresů a krajů v prosinci...

Metodika