Sociální zabezpečení 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
1 725 1 708 1 695 1 687 1 673
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
832 950 1 048 1 164 1 254
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
117 289 118 401 119 783 120 677 121 313
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
86 407 87 564 88 914 89 896 90 645
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
10 745 10 853 11 123 11 241 11 629

Grafy, kartogramy

 • Grafy
 • Kartogramy
  • Průměrný měsíční starobní důchod mužů
  • Průměrný měsíční starobní důchod žen
  • Průměrný měsíční starobní důchod
  • Příjemci předčasného starobního důchodu
  • Průměrná měsíční výše vdoveckého důchodu
  • Průměrná měsíční výše vdovského důchodu
  • Výdaje na dávky státní sociální podpory a pěstounské péče

Metodika