Sociální zabezpečení 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
1 695 1 687 1 673 1 752 1 713
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
1 048 1 164 1 254 1 520 1 750
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
119 783 120 677 121 313 121 718 121 957
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
88 914 89 896 90 645 91 179 91 604
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
11 123 11 241 11 629 12 190 13 238

Grafy, kartogramy

 • Grafy
 • Kartogramy
  • Průměrný měsíční starobní důchod mužů
  • Průměrný měsíční starobní důchod žen
  • Průměrný měsíční starobní důchod okresech v prosinci 2018
  • Příjemci předčasného starobního důchodu v okresech v prosinci 2018
  • Lůžka v domovech pro seniory k 31. 12. 2018
  • Výdaje na dávky státní sociální podpory a pěstounské péče

Metodika