Sociální zabezpečení 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
1 683 1 725 1 708 1 695 1 687
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
818 832 950 1 048 1 164
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
117 376 117 289 118 401 119 783 120 677
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
86 346 86 407 87 564 88 914 89 896
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
10 557 10 745 10 853 11 123 11 241

Grafy, kartogramy

 • Grafy
 • Kartogramy
  • Průměrný měsíční starobní důchod (sólo) v okresech v prosinci 2016
  • Průměrný měsíční starobní důchod sólo podle okresů a krajů v prosinci 2016 - muži
  • Průměrný měsíční starobní důchod sólo podle okresů a krajů v prosinci 2016 - ženy
  • Příjemci předčasného starobního důchodu v okresech v prosinci 2016
  • Průměrná měsíční výše vdoveckého důchodu (včetně souběhu) podle okresů a krajů v prosinci...
  • Průměrná měsíční výše vdovského důchodu (včetně souběhu) podle okresů a krajů v prosinci...

Metodika