Sociální zabezpečení 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
1 727 1 683 1 741 1 724 1 695
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
889 818 832 950 1 048
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
117 784 117 376 117 289 118 401 119 783
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
86 739 86 346 86 407 87 564 88 914
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
10 337 10 557 10 745 10 853 11 123

Grafy, kartogramy

 • Grafy
 • Kartogramy
  • Průměrná měsíční výše starobního důchodu podle okresů a krajů v prosinci 2015 - muži
  • Průměrná měsíční výše starobního důchodu podle okresů a krajů v prosinci 2015 - ženy
  • Příjemci předčasného starobního důchodu v prosinci 2015
  • Průměrná měsíční výše vdoveckého důchodu (včetně souběhu) podle okresů a krajů v prosinci...
  • Průměrná měsíční výše vdovského důchodu (včetně souběhu) podle okresů a krajů v prosinci...

Metodika