Sociální zabezpečení 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
1 708 1 695 1 687 1 673
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
950 1 048 1 164 1 254 1 520
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
118 401 119 783 120 677 121 313 121 718
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
87 564 88 914 89 896 90 645 91 179
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
10 853 11 123 11 241 11 629 12 190

Grafy, kartogramy

 • Grafy
 • Kartogramy
  • Průměrný měsíční starobní důchod mužů
  • Průměrný měsíční starobní důchod žen
  • Průměrný měsíční starobní důchod
  • Příjemci předčasného starobního důchodu
  • Průměrná měsíční výše vdoveckého důchodu
  • Průměrná měsíční výše vdovského důchodu
  • Výdaje na dávky státní sociální podpory a pěstounské péče

Metodika