Sociální zabezpečení 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
1 673 1 752 1 713 2 412 2 270
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
1 254 1 520 1 750 2 489 2 322
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
121 313 121 718 121 957 121 248 120 139
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
90 645 91 179 91 604 91 332 90 192
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
11 629 12 190 13 238 14 250 15 187

Grafy, kartogramy

Metodika