Sociální zabezpečení 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
1 687 1 673 1 752 1 713 2 412
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
1 164 1 254 1 520 1 750 2 489
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
120 677 121 313 121 718 121 957 121 248
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
89 896 90 645 91 179 91 604 91 332
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
11 241 11 629 12 190 13 238 14 250

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Průměrné důchody podle druhu důchodu a pohlaví v Pardubickém kraji v prosinci 2019
  • Příjemci předčasného starobního důchodu podle pohlaví v krajích v prosinci 2019
  • Lůžka ve vybraných pobytových zařízeních sociálních služeb v Pardubickém kraji
  • Držitelé průkazů osob se zdravotním postižením podle krajů k 31. 12. 2019
 • Kartogramy
  • Příjemci důchodů v okresech v prosinci 2019
  • Příjemci předčasného starobního důchodu v okresech v prosinci 2019
  • Příjemci invalidních důchodů v roce 2019
  • Průměrný měsíční starobní důchod plný (sólo) podle pohlaví v okresech v prosinci 2019
  • Lůžka v domovech pro seniory k 31. 12. 2018

Metodika