Mzdy, náklady práce 

 
  2019 2020 2021 2022 2023
Průměrná hrubá měsíční mzda
zaměstnance (přepočteného
na plnou pracovní dobu) podle
místa pracoviště v Kč 
29 914 31 240 33 076 34 409 36 972
poznámka: ze čtvrtletního zjišťování, údaje za rok 2021 a 2022 jsou předběžné