Mzdy, náklady práce 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Průměrná hrubá měsíční mzda
zaměstnance (přepočteného
na plnou pracovní dobu) podle
místa pracoviště v Kč 
21 427 22 103 22 301 23 018 23 823
poznámka: údaj za rok 2015 je předběžný