Mzdy, náklady práce 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Průměrná hrubá měsíční mzda
zaměstnance (přepočteného
na plnou pracovní dobu) podle
místa pracoviště v Kč 
23 775 24 872 26 737 28 685 30 659
poznámka: ze čtvrtletního zjišťování, údaj za rok 2018 a 2019 je předběžný