Životní prostředí 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Chráněná území
 - rozloha (ha)
43 315 43 315 43 405 43 489 50 387
Pořízené investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
1 522 025 1 734 506 1 895 683 4 121 155 1 235 005
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
2,57 2,65 2,61 2,60
Produkce komunálního odpadu
na 1 obyvatele (kg)
294,1 298,6 302,9 314,6 331,9
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
21 648 17 412 17 851 17 939 18 401

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Úhrn srážek na území Pardubického kraje v jednotlivých měsících roku 2015
  • Investice na ochranu životního prostředí podle sídla investora v roce 2015
  • Emise základních znečišťujících látek do ovzduší v roce 2014
  • Produkce podnikových odpadů podle sídla podniku v roce 2015
 • Kartogramy
  • Zvláště chráněná území v okresech k 31. 12. 2015
  • Spotřeba vody v roce 2016 a vývoj cen vodného podle krajů ČR
  • Kaly produkované provozem čistíren odpadních vod podle krajů ČR v roce 2016
  • Měrné emise vybraných látek (REZZO 1-3) v okresech v roce 2014
  • Komunální odpad a odděleně sbírané složky odpadu v roce 2014

Metodika