Životní prostředí 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Chráněná území
 - rozloha (ha)
50 387 43 974 43 974 44 184 44 183
Pořízené investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
1 235 005 940 673 1 213 304 1 730 839
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
1,56 1,55 1,30
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
18 401 17 774 18 087 17 934 18 282

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Úhrn srážek na území Pardubického kraje v jednotlivých měsících roku 2019
  • Průměrná roční teplota vzduchu podle krajů v roce 2019
  • Měrné emise hlavních znečišťujících látek do ovzduší podle krajů v roce 2018
  • Investice na ochranu životního prostředí podle kraje sídla investora v roce 2019
  • Produkce podnikových odpadů podle kraje sídla podniku v roce 2018
  • Množství vypouštěných a čištěných odpadních vod podle krajů v roce 2019
  • Způsoby zneškodnění čistírenských kalů podle krajů v roce 2019
 • Kartogramy
  • Zvláště chráněná území
  • Pořízené investice na ochranu životního prostředí podle místa investice v krajích v letech...
  • Emise oxidů dusíku (REZZO 1–3) v krajích v letech 2014 až 2018
  • Komunální odpad v krajích v roce 2018
  • Spotřeba vody v roce 2019 a vývoj cen vody

Metodika