Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Pardubického kraje - 2022

 
Kód: 330130-23
Informační služby: tel: 466 743 418
E-mail: infoservispa@czso.cz
Kontakt: Ing. Hedvika Fialová
E-mail: hedvika.fialova@czso.cz

Celá publikace v pdf (2,2 MB) PDF
Všechna data publikace (100 kB) ZIP
Úvod PDF
Souhrn hlavních poznatků PDF
1. Demografický vývoj PDF

Sídelní struktura
Vývoj počtu obyvatel
Demografické události, naděje dožití
Věková struktura, index stáří

2. Sociální vývoj PDF

Zaměstnanost, ekonomická aktivita
Zaměstnaní cizinci
Nezaměstnanost
Příjmy a životní podmínky domácností
Mzdy
Vzdělávání
Zdravotnictví, pracovní neschopnost
Sociální dávky a služby
Důchodci, důchody
Kriminalita, dopravní nehody, požáry

3. Ekonomický vývoj PDF

Makroekonomický rámec
Místní rozpočty
Výzkum a vývoj, informační technologie
Ekonomické subjekty
Zemědělství
Lesnictví
Průmysl
Energetika
Stavebnictví
Stavební povolení
Bytová výstavba
Cestovní ruch

4. Životní prostředí PDF
Půdní fond
Ekologické zemědělství
Vodovody a kanalizace
Emise
Odpady
Výdaje na ochranu životního prostředí
Tabulková příloha
Kartogramy
Archiv:
 • rok 2023  |  2022
 • rok 2022  |  2021
 • rok 2021  |  2020
 • rok 2020  |  2019
 • rok 2019  |  2018
 • rok 2018  |  2017
 • rok 2017  |  2016
 • rok 2016  |  2015
 • rok 2015  |  2014
 • rok 2014  |  2013
 • rok 2012  |  2011
 • rok 2011  |  2010
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.10.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.