Změny na našich stránkách:

 


 • 11. 2. 2021
  vložena skládačka "Inflace"
 • 20. 1. 2021
  aktualizovány časové řady za Pardubický kraj (trh práce)
 • 19. 1. 2021
  aktualizovány vybrané animované mapy
 • 19. 1. 2021
  aktualizovány vybrané animované grafy
 • 13. 1. 2021
  aktualizován Číselník obcí v Pardubickém kraji (stav k 1. 1. 2021)
 • 11. 1. 2021
  vložena aktualizovaná skládačka "Obyvatelstvo v Pardubickém kraji"
 • 6. 1. 2021
  aktualizace stránky Regiony soudržnosti v publikacích a datových výstupech
 • 5. 1. 2021
  aktualizace stránky Příprava voleb v kraji - termíny voleb na území kraje v roce 2021
 • 4. 1. 2021
  aktualizován Číselník sídelních lokalit v kraji (stav k 1. 1. 2020)