Změny na našich stránkách:

 


 • 17. 1. 2020
  aktualizovány časové řady za kraj (makroekonomika, ICT)
 • 15. 1. 2020
  aktualizovány vybrané animované mapy
 • 14. 1. 2020
  aktualizovány vybrané animované grafy
 • 3. 1. 2020
  aktualizovány odkazy na grafy a kartogramy ze Statistické ročenky Pardubického kraje 2019
 • 3. 1. 2020
  vloženy aktualizované mapy Pardubického kraje (geografická, mapa administrativního členění)
 • 2. 1. 2020
  aktaulizace stránky Region soudržnosti
 • 2. 1. 2020
  vloženy tabulky ze Statistické ročenky Pardubického kraje 2019 s daty za města
 • 2. 1. 2020
  aktualizována tabulka Postavení kraje v České republice v roce 2018
 • 2. 1. 2020
  aktualizována stránka Charakteristika Pardubického kraje