Změny na našich stránkách:

 


 • 24. 6. 2019
  aktualizovány časové řady za okresy (vzdělání, prac. neschopnost)
 • 24. 6. 2019
  aktualizovány časové řady za kraj (emise, cizinci, průmysl, vzdělání, prac. neschopnost)
 • 4. 6. 2019
  aktualizovány údaje na stránce o euroregionech
 • 30. 5. 2019
  vloženy kartogramy z voleb do Evropského parlamentu 2019
 • 27. 5. 2019
  vloženy výsledky voleb do Evropského parlamentu 2019
 • 23. 5. 2019
  úprava stránky Příprava voleb v kraji - vložen odkaz na definitivní verzi okrskového programu pro volby do EP
 • 7. 5. 2019
  aktualizovány časové řady za kraj a jednotlivé okresy (věková struktura)
 • 2. 5. 2019
  aktualizovány tabulky s údaji o počtu a věkové struktuře obyvatel v obcích Pardubického kraje
 • 10. 4. 2019
  aktualizovány časové řady za okresy Pardubického kraje údaji za rok 2018
 • 10. 4. 2019
  aktualizovány časové řady za Pardubický kraj údaji za rok 2018
 • 22. 3. 2019
  aktualizovány vybrané animované grafy
 • 22. 3. 2018
  aktualizována tabulka Bilance obyvatelstva ve městech Pardubického kraje v roce 2018
 • 20. 3. 2019
  aktualizovány časové řady za kraj a jednotlivé okresy