Změny na našich stránkách:

 


 • 4. 7. 2017
  vloženy Vybrané ukazatele za SO ORP Pardubického kraje v roce 2016
 • 21. 6. 2017
  aktualizovány charakteristiky jednotlivých SO ORP Pardubického kraje
 • 16. 6. 2017
  aktualizace tabulky Nej... Pardubického kraje
 • 9. 6. 2017
  nově vloženy obecně-geografické mapy okresů Pardubického kraje
 • 10. 5. 2017
  aktualizovány charakteristiky jednotlivých okresů Pardubického kraje
 • 9. 5. 2017
  aktualizovány obecně-geografické mapy jednotlivých SO ORP
 • 5. 5. 2017
  aktualizovány údaje za Euroregiony
 • 28. 4. 2017
  aktualizovány tabulky s údaji o počtu a věkové struktuře obyvatel v obcích Pardubického kraje
 • 25. 4. 2017
  vložena skládačka Vybrané ukazatele v kraji a okresech s daty za rok 2016
 • 19. 4. 2017
  aktualizovány časové řady za kraj a jednotlivé okresy
 • 7. 4. 2017
  aktualizována tabulka Meziokresní srovnání vybraných ukazatelů
 • 7. 4. 2017
  aktualizována tabulka Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů
 • 3. 4. 2017
  aktualizovány vybrané animované grafy