Změny na našich stránkách:

 


 • 26. 5. 2023
  aktualizovány časové řady za okresy Pardubického kraje (obyvatelstvo)
 • 26. 5. 2023
  aktualizovány časové řady za Pardubický kraj (obyvatelstvo)
 • 23. 5. 2023
  aktualizována tabulka Obyvatelstvo Pardubického kraje podle pohlaví a pětiletých věkových skupin v letech 1974 až 2022
 • 23. 5. 2023
  aktualizovány tabulky s údaji o počtu a věkovém složení obyvatel v obcích Pardubického kraje