Změny na našich stránkách:

 


 • 21. 3. 2016
  vložena tabulka s údaji o počtu a pohybu obyvatelstva ve městech Pardubického kraje v roce 2016
 • 16. 3. 2017
  aktualizován číselník sídelních lokalit v Pardubickém kraji (stav k 1. 1. 2017)
 • 17. 2. 2017
  aktualizovány animované mapy s údaji o nezaměstnanosti
 • 16. 2. 2017
  aktualizovány vybrané animované grafy
 • 10. 2. 2017
  aktualizovány tabulky o vybavenosti v publikaci Vybrané údaje za obce Pardubického kraje podle správních obvodů - 2015
 • 7. 2. 2017
  aktualizovány vybrané ukazatele za správní obvody pověřených obecních úřadů (SO POU) Pardubického kraje
 • 3. 2. 2017
  aktualizovány časové řady za kraj a jednotlivé okresy
 • 1. 2. 2017
  aktualizována tabulka Postavení Pardubického kraje v ČR za rok 2015
 • 19. 1. 2017
  aktualizovány informace o nových městech a městysech včetně mapky
 • 4. 1. 2017
  vloženy tabulky s vybranými ukazateli podle měst v Pardubickém kraji za rok 2015
 • 4. 1. 2017
  aktualizace tabulek s vybranými údaji za regiony soudržnosti NUTS2
 • 2. 1. 2017
  do stránky "Výkazy, sběr dat" přidán odkaz "Ověření tazatele", kde lze ověřit identifikační kód průkazu tazatelů ČSÚ
 • 7. 11. 2016
  aktualizace administrativních map okresů Pardubického kraje
 • 1. 11. 2016
  aktualizace charakteristiky Pardubického kraje za rok 2015