Změny na našich stránkách:

 


 • 10. 4. 2019
  aktualizovány časové řady za okresy Pardubického kraje údaji za rok 2018
 • 10. 4. 2019
  aktualizovány časové řady za Pardubický kraj údaji za rok 2018
 • 22. 3. 2019
  aktualizovány vybrané animované grafy
 • 22. 3. 2018
  aktualizována tabulka Bilance obyvatelstva ve městech Pardubického kraje v roce 2018
 • 20. 3. 2019
  aktualizovány časové řady za kraj a jednotlivé okresy
 • 20. 2. 2019
  aktualizace tabulek Věda a výzkum v mezikrajském srovnání
 • 20. 2. 2019
  aktualizace tabulek ICT v mezikrajském srovnání
 • 31. 1. 2019
  aktualizován Číselník obcí v Pardubickém kraji (stav k 1. 1. 2019)
 • 16. 1. 2019
  aktualizovány vybrané ukazatele za správní obvody pověřených obecních úřadů (SO POU) Pardubického kraje
 • 15. 1. 2019
  aktualizovány časové řady za kraj a jednotlivé okresy
 • 2. 1. 2019
  vloženy aktualizované mapy Pardubického kraje (geografická, mapa administrativního členění a mapa měst a městysů v kraji)
 • 2. 1. 2019
  aktualizovány odkazy na grafy a kartogramy ze Statistické ročenky Pardubického kraje 2018
 • 2. 1. 2019
  aktaulizace stránky Region soudržnosti
 • 2. 1. 2019
  aktualizována tabulka Postavení kraje v České republice v roce 2017
 • 2. 1. 2019
  vloženy tabulky ze Statistické ročenky Pardubického kraje 2018 s daty za města