Změny na našich stránkách:

 


 • 5. 5. 2021
  aktualizovány časové řady za okresy (věková struktura, požáry)
 • 5. 5. 2021
  aktualizovány časové řady za kraj (věková struktura, cestovní ruch, školství)
 • 30. 4. 2021
  aktualizována tabulka Obyvatelstvo Pardubického kraje podle pohlaví a pětiletých věkových skupin v letech 1974 až 2020
 • 30. 4. 2021
  aktualizovány tabulky s údaji o počtu a věkovém složení obyvatel v obcích Pardubického kraje