Změny na našich stránkách:

 


 • 21. 6. 2017
  aktualizovány charakteristiky jednotlivých SO ORP Pardubického kraje
 • 16. 6. 2017
  aktualizace tabulky Nej... Pardubického kraje
 • 9. 6. 2017
  nově vloženy obecně-geografické mapy okresů Pardubického kraje
 • 10. 5. 2017
  aktualizovány charakteristiky jednotlivých okresů Pardubického kraje
 • 9. 5. 2017
  aktualizovány obecně-geografické mapy jednotlivých SO ORP
 • 5. 5. 2017
  aktualizovány údaje za Euroregiony
 • 28. 4. 2017
  aktualizovány tabulky s údaji o počtu a věkové struktuře obyvatel v obcích Pardubického kraje
 • 25. 4. 2017
  vložena skládačka Vybrané ukazatele v kraji a okresech s daty za rok 2016
 • 19. 4. 2017
  aktualizovány časové řady za kraj a jednotlivé okresy
 • 7. 4. 2017
  aktualizována tabulka Meziokresní srovnání vybraných ukazatelů
 • 7. 4. 2017
  aktualizována tabulka Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů
 • 3. 4. 2017
  aktualizovány vybrané animované grafy
 • 21. 3. 2016
  vložena tabulka s údaji o počtu a pohybu obyvatelstva ve městech Pardubického kraje v roce 2016
 • 16. 3. 2017
  aktualizován číselník sídelních lokalit v Pardubickém kraji (stav k 1. 1. 2017)
 • 17. 2. 2017
  aktualizovány animované mapy s údaji o nezaměstnanosti
 • 16. 2. 2017
  aktualizovány vybrané animované grafy
 • 10. 2. 2017
  aktualizovány tabulky o vybavenosti v publikaci Vybrané údaje za obce Pardubického kraje podle správních obvodů - 2015
 • 7. 2. 2017
  aktualizovány vybrané ukazatele za správní obvody pověřených obecních úřadů (SO POU) Pardubického kraje
 • 3. 2. 2017
  aktualizovány časové řady za kraj a jednotlivé okresy