Změny na našich stránkách:

 


 • 6. 8. 2019
  vložena mapa "Územní vývoj města Pardubice"
 • 5. 8. 2019
  aktualizace tabulky Nej... Pardubického kraje
 • 31. 7. 2019
  aktualizovány charakteristiky jednotlivých SO ORP Pardubického kraje
 • 31. 7. 2019
  aktualizovány charakteristiky jednotlivých okresů Pardubického kraje
 • 31. 7. 2019
  vloženy skládačky "Vybrané ukazatele v kraji a okresech" a "Trh práce" s daty za rok 2018
 • 28. 6. 2019
  aktualizován Číselník sídelních lokalit v kraji (stav k 1. 1. 2019)
 • 28. 6. 2019
  na stránku Mimořádná šetření přidány informace o Výběrovém šeření o zdraví (EHIS 2019)
 • 24. 6. 2019
  aktualizovány časové řady za okresy (vzdělání, prac. neschopnost)
 • 24. 6. 2019
  aktualizovány časové řady za kraj (emise, cizinci, průmysl, vzdělání, prac. neschopnost)
 • 4. 6. 2019
  aktualizovány údaje na stránce o euroregionech