Změny na našich stránkách:

 


 • 24. 4. 2018
  aktualizovány charakteristiky jednotlivých okresů Pardubického kraje
 • 13. 4. 2018
  aktualizovány vybrané animované grafy
 • 9. 4. 2018
  aktualizován číselník základních sídelních jednotek v Pardubickém kraji k 1. 1. 2018
 • 6. 4. 2018
  aktualizována tabulka Meziokresní srovnání vybraných ukazatelů
 • 6. 4. 2018
  aktualizována tabulka Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů
 • 4. 4. 2018
  aktualizovány časové řady za kraj a jednotlivé okresy
 • 2. 3. 2018
  aktualizovány vybrané animované grafy
 • 2. 3. 2018
  aktualizace časových řad za kraj a region soudržnosti - trh práce
 • 19. 2. 2018
  aktualizovány vybrané ukazatele za správní obvody pověřených obecních úřadů (SO POU) Pardubického kraje
 • 13. 2. 2018
  aktualizována tabulka Postavení Pardubického kraje v ČR ve vybraných ukazatelích v roce 2016
 • 12. 2. 2018
  aktualizovány časové řady za kraj a jednotlivé okresy
 • 18. 1. 2018
  vložena prezentace k publikaci Mladá generace v Pardubickém kraji 2016
 • 11. 1. 2018
  vloženy grafy a kartogramy ze Statistické ročenky Pardubického kraje 2017
 • 11. 1. 2018
  vloženy aktualizované mapy Pardubického kraje (geografická, mapa administrativního členění a mapa měst a městysů v kraji)
 • 11. 1. 2018
  aktualizace stránky Region soudržnosti
 • 11. 1. 2018
  vloženy tabulky ze Statistické ročenky Pardubického kraje 2017 s daty za města
 • 11. 1. 2018
  aktualizována stránka Charakteristika Pardubického kraje
 • 27. 11. 2017
  aktualizován "Vědomostní kvíz" o Pardubickém kraji
 • 1. 11. 2017
  vložena skládačka "Obyvatelstvo v Pardubickém kraji v letech 1991–2016"
 • 23. 10. 2017
  na stránku Volby v roce 2017 doplněny výsledky voleb do Poslanecké sněmovny PČR
 • 11. 9. 2017
  vloženy skládačky "Pardubický kraj v roce 2016" a "Výběrové šetření pracovních sil" s daty za rok 2016
 • 1. 9. 2017
  aktualizována tabulka "Srovnání vybraných ukazatelů v Pardubickém kraji a jeho správních obvodech v roce 2016"
 • 1. 9. 2017
  aktualizovány časové řady za SO ORP údaji za rok 2016
 • 29. 8. 2017
  aktualizovány údaje na stránce "Kraj očima statistiky"
 • 21. 8. 2017
  vloženy tabulky s demografickými daty za města Pardubického kraje v letech 2007 až 2016
 • 4. 7. 2017
  vloženy Vybrané ukazatele za SO ORP Pardubického kraje v roce 2016
 • 21. 6. 2017
  aktualizovány charakteristiky jednotlivých SO ORP Pardubického kraje
 • 16. 6. 2017
  aktualizace tabulky Nej... Pardubického kraje
 • 9. 6. 2017
  nově vloženy obecně-geografické mapy okresů Pardubického kraje