Změny na našich stránkách:

 


 • 4. 10. 2019
  vložena skládačka "Obyvatelstvo v Pardubickém kraji"
 • 24. 9. 2019
  vložena tabulka "Srovnání vybraných ukazatelů SO ORP za rok 2018"
 • 24. 9. 2019
  aktualizovány časové řady za SO ORP údaji za rok 2018
 • 23. 9. 2019
  aktualizovány vybrané ukazatele za správní obvody pověřených obecních úřadů (SO POU) Pardubického kraje
 • 20. 9. 2019
  aktualizována stránka Charakteristika Pardubického kraje
 • 20. 9. 2019
  vložena tabulka s údaji o počtu obyvatel podle výsledků SLDB od roku 1921 ve vybraných městech kraje
 • 6. 9. 2019
  vloženy tabulky s demografickými daty za města Pardubického kraje v letech 2009 až 2018
 • 5. 9. 2019
  vloženy skládačky "Pardubický kraj v roce 2018" a "Výběrové šetření pracovních sil"