Změny na našich stránkách:

 


 • 20. 2. 2019
  aktualizace tabulek Věda a výzkum v mezikrajském srovnání
 • 20. 2. 2019
  aktualizace tabulek ICT v mezikrajském srovnání
 • 31. 1. 2019
  aktualizován Číselník obcí v Pardubickém kraji (stav k 1. 1. 2019)
 • 16. 1. 2019
  aktualizovány vybrané ukazatele za správní obvody pověřených obecních úřadů (SO POU) Pardubického kraje
 • 15. 1. 2019
  aktualizovány časové řady za kraj a jednotlivé okresy
 • 2. 1. 2019
  vloženy aktualizované mapy Pardubického kraje (geografická, mapa administrativního členění a mapa měst a městysů v kraji)
 • 2. 1. 2019
  aktualizovány odkazy na grafy a kartogramy ze Statistické ročenky Pardubického kraje 2018
 • 2. 1. 2019
  aktaulizace stránky Region soudržnosti
 • 2. 1. 2019
  aktualizována tabulka Postavení kraje v České republice v roce 2017
 • 2. 1. 2019
  vloženy tabulky ze Statistické ročenky Pardubického kraje 2018 s daty za města
 • 19. 12. 2018
  vložena tabulka "Srovnání vybraných ukazatelů SO ORP za rok 2017"
 • 19. 12. 2018
  aktualizovány časové řady za SO ORP údaji za rok 2017
 • 4. 12. 2018
  aktualizována stránka Charakteristika Pardubického kraje
 • 9. 10. 2018
  na stránku Volby v roce 2018 doplněny výsledky voleb do zastupitelstev obcí a Senátu PČR
 • 31. 8. 2018
  vloženy tabulky s demografickými daty za města Pardubického kraje v letech 2008 až 2017
 • 28. 8. 2018
  aktualizovány údaje na stránce "Kraj očima statistiky"
 • 25. 6. 2018
  aktualizovány údaje na stránce o euroregionech
 • 20. 6. 2018
  aktualizovány charakteristiky jednotlivých SO ORP Pardubického kraje
 • 23. 5. 2018
  vložena skládačka Vybrané ukazatele v kraji a okresech s daty za rok 2017
 • 4. 5. 2018
  aktualizace tabulky Nej... Pardubického kraje
 • 4. 5. 2018
  aktualizovány časové řady za kraj a jednotlivé okresy
 • 2. 5. 2018
  aktualizovány tabulky s údaji o počtu a věkové struktuře obyvatel v obcích Pardubického kraje
 • 24. 4. 2018
  aktualizovány charakteristiky jednotlivých okresů Pardubického kraje
 • 13. 4. 2018
  aktualizovány vybrané animované grafy
 • 9. 4. 2018
  aktualizován číselník základních sídelních jednotek v Pardubickém kraji k 1. 1. 2018
 • 6. 4. 2018
  aktualizována tabulka Meziokresní srovnání vybraných ukazatelů
 • 6. 4. 2018
  aktualizována tabulka Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů
 • 4. 4. 2018
  aktualizovány časové řady za kraj a jednotlivé okresy
 • 2. 3. 2018
  aktualizovány vybrané animované grafy
 • 2. 3. 2018
  aktualizace časových řad za kraj a region soudržnosti - trh práce
 • 13. 2. 2018
  aktualizována tabulka Postavení Pardubického kraje v ČR ve vybraných ukazatelích v roce 2016
 • 18. 1. 2018
  vložena prezentace k publikaci Mladá generace v Pardubickém kraji 2016