Volby 

 

  Poslanecká sněmovna 2017 Prezident republiky 2018* Zastupitelstva obcí 2018 Evropský parlament 2019 Zastupitelstvo kraje 2020
Zapsaní voliči 412 172 410 320 411 884 410 354 410 092
Vydané úřední obálky 259 860 284 234 208 322 118 232 167 612
Účast voličů (%) 63,05 69,27 50,58 28,81 40,87
* údaje druhého kola

Grafy, kartogramy

Metodika