Volby 

 

  Zastupitelstvo kraje 2016 Poslanecká sněmovna 2017 Prezident republiky 2018* Zastupitelstva obcí 2018 Evropský parlament 2019
Zapsaní voliči 413 501 412 172 410 320 411 884 410 354
Vydané úřední obálky 152 176 259 860 284 234 208 322 118 232
Účast voličů (%) 36,80 63,05 69,27 50,58 28,81
* údaje druhého kola

Grafy, kartogramy

Metodika