Volby 

 

  Zastupitelstva obcí 2018 Evropský parlament 2019 Zastupitelstvo kraje 2020 Poslanecká sněmovna 2021 Zastupitelstva obcí 2022
Zapsaní voliči 411 884 410 354 410 092 406 428 406 501
Vydané úřední obálky 208 322 118 232 167 612 275 938 197 538
Účast voličů (%) 50,58 28,81 40,87 67,89 48,59
* údaje druhého kola

Grafy, kartogramy

Metodika