Cestovní ruch 

 

  2014 2015 2016 2017 2018
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
335 341 350 349 354
Lůžka celkem (k 31. 12.) 20 363 19 068 19 637 19 535 19 071
Hosté 359 665 413 443 443 717 468 273 467 712
Přenocování 1 022 442 1 180 003 1 259 099 1 326 900 1 325 857

Grafy, kartogramy

Metodika