Cestovní ruch 

 

  2013 2014 2015 2016 2017
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
361 335 341 350 349
Lůžka celkem (k 31. 12.) 21 842 20 363 19 068 19 637 19 535
Hosté 369 233 359 665 413 443 443 717 468 273
Přenocování 1 035 572 1 022 442 1 180 003 1 259 099 1 326 900

Grafy, kartogramy

Metodika