Cestovní ruch 

 

  2017 2018 2019 2020 2021
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
349 354 351 383 393
Lůžka celkem (k 31. 12.) 19 535 19 071 19 583 20 194 20 321
Hosté 468 273 467 712 480 520 322 270 351 261
Přenocování 1 326 900 1 325 857 1 334 239 953 842 995 403

Grafy, kartogramy

Metodika

Analýzy, komentáře