Cestovní ruch 

 

  2012 2013 2014 2015 2016
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
374 361 335 341
Lůžka celkem (k 31. 12.) 22 671 21 842 20 363 19 068
Hosté 366 443 369 233 359 665 413 443 440 658
Přenocování 1 037 179 1 035 572 1 022 442 1 180 003 1 253 583

Grafy, kartogramy

Metodika