Cestovní ruch 

 

  2013 2014 2015 2016 2017
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
361 335 341 350
Lůžka celkem (k 31. 12.) 21 842 20 363 19 068 19 637
Hosté 369 233 359 665 413 443 443 717 474 856
Přenocování 1 035 572 1 022 442 1 180 003 1 259 099 1 341 648

Grafy, kartogramy

Metodika

Analýzy, komentáře