Cestovní ruch 

 

  2016 2017 2018 2019 2020
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
350 349 354 351 383
Lůžka celkem (k 31. 12.) 19 637 19 535 19 071 19 583 20 194
Hosté 443 717 468 273 467 712 480 520 322 270
Přenocování 1 259 099 1 326 900 1 325 857 1 334 239 953 842

Grafy, kartogramy

Metodika