Cestovní ruch 

 

  2015 2016 2017 2018 2019
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
341 350 349 354 351
Lůžka celkem (k 31. 12.) 19 068 19 637 19 535 19 071 19 583
Hosté 413 443 443 717 468 273 467 712 480 520
Přenocování 1 180 003 1 259 099 1 326 900 1 325 857 1 334 239

Grafy, kartogramy

Metodika