Cestovní ruch 

 

  2015 2016 2017 2018 2019
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
341 350 349 354
Lůžka celkem (k 31. 12.) 19 068 19 637 19 535 19 071
Hosté 413 443 443 717 468 273 467 712 482 353
Přenocování 1 180 003 1 259 099 1 326 900 1 325 857 1 338 546
Údaje za návštěvnost v roce 2019 jsou předběžné.

Grafy, kartogramy

Metodika