Výběrové šetření pracovních sil - VŠPS

 

Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS) je statistické šetření zaměřené na získávání informací od obyvatelstva. Jeho hlavním smyslem je zjištění aktuálních dat o situaci na trhu prácestruktury zaměstnanosti podle pohlaví, věku a kvalifikace, odvětví a charakteru zaměstnání. Jsou šetřeny i údaje o výši odpracované doby a o mobilitě pracovních sil. Šetření poskytuje informace o celkové nezaměstnanosti a jejím charakteru.

Pardubickém kraji je v každém čtvrtletí roku osloveno 1 800 náhodně vybraných domácností.

U šetření je zajištěna ochrana individuálních údajů § 16 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, získaná data slouží výhradně pro statistické účely. Všechny získané informace jsou zpracovány anonymně.

Pracovníci zapojení do šetření jsou vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech, při oslovení vybrané domácnosti se prokazují služebním průkazem a průkazem tazatele Českého statistického úřadu. Oprávněnost návštěvy tazatele je možno na základě kódu uvedeného na průkazu ověřit na internetových stránkách ČSÚ, konkrétně v odkazu https://www.czso.cz/csu/czso/overeni-tazatele.

Vybraným domácnostem předem děkujeme za spolupráci při tomto zjišťování.


Krajský garant VŠPS v Pardubickém kraji:
Ing. Martina Myšková
Mobil: 737 280 470
E-mail: martina.myskova@czso.cz