Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Počet domácností 208 656 203 322 212 233 213 780 213 398
Peněžní příjmy hrubé
(Kč/osoba/rok)
192 177 212 133 229 105 244 986 270 176
Peněžní příjmy čisté
(Kč/osoba/rok)
165 350 179 371 192 940 206 087 235 120