Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Počet domácností 203 424 203 996 204 943 207 283 208 240
Peněžní příjmy hrubé
(Kč/osoba/rok)
151 210 167 030 168 921 172 863 178 594
Peněžní příjmy čisté
(Kč/osoba/rok)
132 829 144 593 146 186 148 944 153 957