Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Počet domácností 202 974 203 424 203 996 204 943 207 283
Peněžní příjmy hrubé
(Kč/osoba/rok)
152 731 151 210 167 030 168 921 172 863
Peněžní příjmy čisté
(Kč/osoba/rok)
133 756 132 829 144 593 146 186 148 944