Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Počet domácností 199 069 202 974 203 424 203 996 204 943
Peněžní příjmy hrubé
(Kč/osoba/rok)
148 371 152 731 151 210 167 030 168 921
Peněžní příjmy čisté
(Kč/osoba/rok)
129 943 133 756 132 829 144 593 146 186