Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Počet domácností 203 996 204 943 207 283 208 240 208 656
Peněžní příjmy hrubé
(Kč/osoba/rok)
167 030 168 921 172 863 178 594 192 177
Peněžní příjmy čisté
(Kč/osoba/rok)
144 593 146 186 148 944 153 957 165 350