Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

 
  2019 2020 2021 2022 2023
Počet domácností 203 322 212 233 213 780 213 398 216 984
Peněžní příjmy hrubé
(Kč/osoba/rok)
212 133 229 105 244 986 270 176 286 866
Peněžní příjmy čisté
(Kč/osoba/rok)
179 371 192 940 206 087 235 120 250 958