Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Počet domácností 204 943 207 283 208 240 208 656 203 322
Peněžní příjmy hrubé
(Kč/osoba/rok)
168 921 172 863 178 594 192 177 212 133
Peněžní příjmy čisté
(Kč/osoba/rok)
146 186 148 944 153 957 165 350 179 371