Věda, výzkum 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
143 144 139 135 145
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
1 167 1 347 1 287 1 276 1 138
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
2 471,6 2 782,6 2 687,4 2 727,0 2 649,9