Věda, výzkum 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
135 145 137 145 140
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
1 276 1 138 1 141 1 193 1 197
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
2 727,0 2 649,9 2 532,1 2 775,2 3 146,3