Věda, výzkum 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
144 139 135 145 137
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
1 347 1 287 1 276 1 138 1 141
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
2 782,6 2 687,4 2 727,0 2 649,9 2 532,1