Věda, výzkum 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
140 152 152 160 177
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
1 197 1 292 1 442 1 388 1 375
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
3 146,3 3 186,8 3 278,0 3 590,0 3 710,3