Věda, výzkum 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
137 145 140 152 152
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
1 141 1 193 1 197 1 292 1 442
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
2 532,1 2 775,2 3 146,3 3 186,8 3 278,0