Věda, výzkum 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
139 135 145 137 145
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
1 287 1 276 1 138 1 141 1 193
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
2 687,4 2 727,0 2 649,9 2 532,1 2 775,2