Věda, výzkum 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
145 137 145 140 152
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
1 138 1 141 1 193 1 197 1 292
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
2 649,9 2 532,1 2 775,2 3 146,3 3 186,8