Cenová statistika

 

Cenová statistika
K jednomu z nejdůležitějších indikátorů cenového vývoje v celé soustavě cenových indexů nepochybně patří index spotřebitelských cen. Reprezentativním způsobem měří v časovém vývoji relativní změny konečných spotřebitelských cen zboží a služeb placených obyvatelstvem. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) za domácnosti celkem jsou používány k měření cenové inflace a jsou rozhodujícím ukazatelem pro stanovení podmínek mzdové regulace, valorizace důchodů, valorizace částek životního minima aj.

Výběr cenových reprezentantů
Vývoj indexů spotřebitelských cen (životních nákladů) se sleduje na spotřebním koši založeném na souboru vybraných druhů zboží a služeb placených obyvatelstvem - tzv. cenových reprezentantech (spotřební koš - soubor reprezentantů včetně vah, které jim jsou přiřazeny). Od ledna 2018 jsou indexy spotřebitelských cen počítány na základě nově zavedené klasifikace ECOICOP (evropská klasifikace individuální spotřeby podle účelu), která zavádí do spotřebního koše detailnější členění. Struktura publikovaných indexů zůstává zachována. Struktura 12 hlavních oddílů zůstala zachována.

1. Potraviny a nealkoholické nápoje – veškeré potraviny včetně nealkoholických nápojů.
2. Alkoholické nápoje a tabák – alkoholické nápoje a tabákové výrobky.
3. Odívání a obuv – zahrnuje veškeré textilní zboží, konfekci, obuv, vč. oprav.
4. Bydlení, voda, energie, paliva – nájemné, úhrady za užívání družstevních bytů, služby spojené s užíváním bytu, výrobky a služby pro běžnou údržbu bytů, dodávku vody, všechny druhy energií (elektřina, plyn, teplo), tuhá paliva.
5. Bytové vybavení, zařízení domácnosti, opravy nábytek a bytové vybavení, koberce a ostatní podlahové krytiny, bytový textil vč. ložního prádla, domácí spotřebiče, skleněné, keramické, stolní a kuchyňské potřeby pro domácnost, zboží a služby pro běžnou údržbu domácnosti, nářadí, nástroje a různé potřeby pro dům a zahradu.
6. Zdraví – léčiva a zdravotnické výrobky, stomatologické výrobky, služby očních optiků, služby lékařů, lázeňská péče.
7. Doprava osobní dopravní prostředky vč. oprav a náhradních dílů, pohonné hmoty, veřejná doprava (železniční, autobusová, MHD, letecká), doprava žáků a studentů.
8. Pošty a telekomunikace poštovní služby, telefonní přístroje (mobilní telefony), telefonní služby.
9. Rekreace a kultura rozhlasové a televizní přijímače, magnetofony, osobní počítače, hudební nástroje, sportovní potřeby vč. oprav, knihy, noviny a časopisy, hračky, papírenské zboží, kulturní služby, sportovní aktivity, tuzemská a zahraniční rekreace, květiny a potřeby pro jejich pěstování, domácí zvířata a potřeby pro jejich chov vč. veterinární služby.
10. Vzdělávání všechny stupně vzdělávání vč. výuky jazyků a umělecké výchovy.
11. Stravování a ubytování jídla a nápoje v restauracích, kavárnách a podobných zařízeních, závodní stravování, školní stravování, ubytování v hotelích, turistických ubytovnách, chatách, na internátě a vysokoškolské koleji.
12. Ostatní zboží a služby služby osobní péče, elektrické spotřebiče pro osobní péči, kosmetické výrobky, klenoty, hodinky, kožená galanterie, pojištění (osob, bytů, domů, automobilů), sociální a finanční služby, správní a administrativní poplatky.

 

Výběr respondentů
Výběr prodejen, provozoven služeb a dalších míst zjišťování spotřebitelských cen provádí pracovník ČSÚ po dohodě s majitelem nebo majitelem pověřeným pracovníkem prodejny (provozovny). Zpravodajské jednotky představují významná centra prodeje či poskytování služeb pro obyvatele v okrese. Ve zpravodajské síti jsou zastoupeny prodejny (provozovny) různých majitelů s rozdílným sortimentním zaměřením (hypermarkety, supermarkety, obchodní domy, specializované prodejny či provozovny a ostatní).
 

Publikace
Úhrnný index spotřebitelských cen (za domácnosti celkem) v členění na 12 hlavních oddílů klasifikace ECOICOP je zveřejňován jako
Rychlá informace 9. kalendářní den po skončení sledovaného měsíce na internetu. 10. kalendářní den pak vychází publikace "Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění", která je současně zveřejňována na internetových stránkách ČSÚ.