Informační služby

 

Oddělení informačních služeb Krajské správy ČSÚ v Pardubicích poskytuje statistické informace, které se týkají především Pardubického kraje, jeho okresů, správních obvodů s rozšířenou působností a obcí. V omezeném rozsahu je možné poskytnout také údaje o ostatních krajích, celé ČR i jinak vymezených územích (mikroregiony, sdružení obcí apod.)