Ve statistických tématech naleznete následující typy údajů a informací:

Data

Statistické údaje v tabulkách a grafech. Aktuální údaje i dlouhodobý vývoj ukazatelů v časových řadách.

Grafy, kartogramy

Informativní text pro danou oblast.

Metodika

Informace o sběru a zpracování dat, definice ukazatelů, související klasifikace, revize apod.

Analýzy, komentáře

Komentovaný vývoj dané oblasti statistiky.

Související informace

Další užitečné informace a odkazy k danému tématu.