Vzdělávání 

 

  2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
Děti v mateřských školách 18 976 19 059 18 915 18 562 18 387
Žáci v základních školách 42 295 43 155 44 013 44 988 45 746
Žáci ve středních školách 22 141 21 739 21 720 21 829 21 796
Studenti vysokých škol1) 16 417 15 347 13 980 12 982 12 351
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Studenti veřejných a soukromých vysokých škol v Pardubickém kraji
 • Kartogramy
  • Děti navštěvující mateřskou školu v roce 2017
  • Věková struktura dětí v mateřských školách a žádosti o přijetí podle krajů ve školním ...
  • Děti v mateřských školách podle SO ORP a krajů v roce 2015
  • Děti v mateřských školách podle obcí Pardubického kraje ve školním roce 2015/16
  • Žáci v základních školách podle obcí Pardubického kraje ve školním roce 2015/16
  • Střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy podle obcí Pardubického kraje ve školním...
  • Absolventi středních škol podle krajů za školní roky 2011/12–2015/16
  • Studenti veřejných a soukromých vysokých škol (státního občanství ČR) podle krajů k 31...

Metodika