Vzdělávání 

 
  2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
Děti v mateřských školách 17 994 18 572 18 976 19 059 18 915
Žáci základních škol 41 184 41 505 42 295 43 155 44 013
Žáci středních škol 24 671 23 070 22 141 21 739 21 720
Studenti vysokých škol 10 541 10 355 10 275 9 611 8 196

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Studenti veřejných a soukromých vysokých škol v Pardubickém kraji
 • Kartogramy
  • Děti navštěvující mateřskou školu v roce 2015
  • Žáci (denního studia) škol poskytujících střední vzdělání v roce 2014
  • Školy v obcích Pardubického kraje k 30. 9. 2014
  • Mateřské školy
  • Základní školy a základní umělecké školy
  • Střední školy

Metodika