Vzdělávání 

 

  2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
Děti v mateřských školách 18 391 17 897 17 975 18 511 18 266
Žáci v základních školách 47 028 47 454 47 507 49 451 49 197
Žáci ve středních školách 22 042 22 533 23 147 24 057 25 097
Studenti vysokých škol1) 11 873 12 225 12 228 12 050 12 203
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Studenti veřejných a soukromých vysokých škol v Pardubickém kraji
    • Absolventi veřejných a soukromých vysokých škol v Pardubickém kraji v roce 2022
  • Kartogramy
    • Studenti veřejných a soukromých vysokých škol podle místa trvalého bydliště

Metodika