Vzdělávání 

 

  2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
Děti v mateřských školách 18 572 18 976 19 059 18 915 18 562
Žáci v základních školách 41 505 42 295 43 155 44 013 44 988
Žáci ve středních školách 23 070 22 141 21 739 21 720 21 829
Studenti vysokých škol1) 16 924 16 416 15 347 13 979 12 991
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Studenti veřejných a soukromých vysokých škol v Pardubickém kraji
 • Kartogramy
  • Děti navštěvující mateřskou školu v roce 2015
  • Žáci (denního studia) škol poskytujících střední vzdělání v roce 2014
  • Školy v obcích Pardubického kraje k 30. 9. 2014
  • Mateřské školy
  • Základní školy a základní umělecké školy
  • Střední školy

Metodika