Vzdělávání 

 

  2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022
Děti v mateřských školách 18 387 18 398 18 391 17 897 17 975
Žáci v základních školách 45 746 46 496 47 028 47 454 47 507
Žáci ve středních školách 21 796 21 870 22 042 22 533 23 147
Studenti vysokých škol1) 12 349 11 967 11 873 12 225 12 236
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Děti, žáci, studenti a absolventi škol v Pardubickém kraji
    • Studenti veřejných a soukromých vysokých škol v Pardubickém kraji
    • Absolventi veřejných a soukromých vysokých škol v Pardubickém kraji v roce 2020
  • Kartogramy
    • Studenti veřejných a soukromých vysokých škol podle místa trvalého bydliště

Metodika