Vzdělávání 

 

  2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020
Děti v mateřských školách 18 915 18 562 18 387 18 398 18 391
Žáci v základních školách 44 013 44 988 45 746 46 496 47 028
Žáci ve středních školách 21 720 21 829 21 796 21 870 22 042
Studenti vysokých škol1) 13 978 12 981 12 345 11 976 11 894
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Děti, žáci, studenti a absolventi škol v Pardubicém kraji
  • Studenti veřejných a soukromých vysokých škol v Pardubickém kraji
  • Absolventi veřejných a soukromých vysokých škol v Pardubickém kraji v roce 2019
  • Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle pohlaví a vzdělání v Pardubickém kraji
 • Kartogramy
  • Studenti veřejných a soukromých vysokých škol podle místa trvalého bydliště
  • Studenti veřejných a soukromých vysokých škol se státním občanstvím ČR podle pohlaví
  • Žáci středních škol studující obory zakončené maturitní zkouškou podle pohlaví
  • Děti navštěvující mateřskou školu v roce 2017

Metodika