Vzdělávání 

 

  2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
Děti v mateřských školách 19 059 18 915 18 562 18 387 18 398
Žáci v základních školách 43 155 44 013 44 988 45 746 46 496
Žáci ve středních školách 21 739 21 720 21 829 21 796 21 870
Studenti vysokých škol1) 15 347 13 980 12 983 12 349 11 978
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Studenti veřejných a soukromých vysokých škol v Pardubickém kraji
 • Kartogramy
  • Děti navštěvující mateřskou školu v roce 2017
  • Věková struktura dětí v mateřských školách a žádosti o přijetí podle krajů ve školním ...
  • Děti v mateřských školách podle SO ORP a krajů v roce 2015
  • Děti v mateřských školách podle obcí Pardubického kraje ve školním roce 2015/16
  • Žáci v základních školách podle obcí Pardubického kraje ve školním roce 2015/16
  • Střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy podle obcí Pardubického kraje ve školním...
  • Absolventi středních škol podle krajů za školní roky 2011/12–2015/16
  • Studenti veřejných a soukromých vysokých škol (státního občanství ČR) podle krajů k 31...

Metodika