Vzdělávání 

 

  2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
Děti v mateřských školách 18 398 18 391 17 897 17 975 18 511
Žáci v základních školách 46 496 47 028 47 454 47 507 49 451
Žáci ve středních školách 21 870 22 042 22 533 23 147 24 057
Studenti vysokých škol1) 11 967 11 873 12 224 12 227 12 052
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Studenti veřejných a soukromých vysokých škol v Pardubickém kraji
    • Absolventi veřejných a soukromých vysokých škol v Pardubickém kraji v roce 2021
  • Kartogramy
    • Studenti veřejných a soukromých vysokých škol podle místa trvalého bydliště

Metodika