Cizinci 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Cizinci celkem (k 31. 12.) 11 301 11 559 12 011 13 305 15 157
z toho muži 6 196 6 355 6 689 7 520 8 746
z toho státní občanství
země EU
5 700 6 054 6 444 6 998 7 614