Cizinci 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Cizinci celkem (k 31. 12.) 12 011 13 305 15 157 17 575 19 248
z toho muži 6 689 7 520 8 746 10 349 11 482
z toho státní občanství
země EU
6 444 6 998 7 614 8 331 8 965

Grafy, kartogramy

Metodika