Cizinci 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Cizinci celkem (k 31. 12.) 13 305 15 157 17 575 19 248 20 551
z toho muži 7 520 8 746 10 349 11 482 12 305
z toho státní občanství
země EU
6 998 7 614 8 331 8 965 9 103

Grafy, kartogramy

Metodika