Cizinci 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Cizinci celkem (k 31. 12.) 17 575 19 248 20 551 22 080 42 564
z toho muži 10 349 11 482 12 305 13 229 21 344
z toho státní občanství
země EU
8 331 8 965 9 103 7 868 7 946