Cizinci 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Cizinci celkem (k 31. 12.) 11 495 11 115 11 301 11 559 12 011
z toho muži 6 428 6 126 6 196 6 355 6 689
z toho státní občanství
země EU
4 861 5 266 5 700 6 054 6 444