Cizinci 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Cizinci celkem (k 31. 12.) 11 115 11 301 11 559 12 011 13 305
z toho muži 6 126 6 196 6 355 6 689 7 520
z toho státní občanství
země EU
5 266 5 700 6 054 6 444 6 998