Cizinci 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Cizinci celkem (k 31. 12.) 15 157 17 575 19 248 20 551 22 080
z toho muži 8 746 10 349 11 482 12 305 13 229
z toho státní občanství
země EU
7 614 8 331 8 965 9 103 7 868