Cizinci 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Cizinci celkem (k 31. 12.) 11 559 12 011 13 305 15 157 17 575
z toho muži 6 355 6 689 7 520 8 746 10 349
z toho státní občanství
země EU
6 054 6 444 6 998 7 614 8 331