Stavební povolení v Pardubickém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2023

 

22. 8. 2023

V průběhu první poloviny roku 2023 bylo v Pardubickém kraji vydáno 2 169 stavebních povolení, což bylo o 8,1 % méně než v prvním pololetí roku 2022. Necelá polovina těchto povolení připadala na výstavbu inženýrských staveb (46,2 %), třetina na výstavbu bytových budov (32,4 %) a pětina na výstavbu nebytových budov (21,4 %). Předpokládaná hodnota všech povolených staveb v kraji se meziročně snížila v průměru o 20,7 %, přičemž mezi okresy kraje došlo k poklesu od 8,7 % na Orlickoústecku po 43,4 % na Svitavsku. Průměrná hodnota na jedno stavební povolení v kraji dosáhla výše 4 887 tis. Kč a byla osmá nejvyšší mezi kraji.

Vydaná stavební povolení v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2023
tabulka

Podle předběžných údajů bylo v Pardubickém kraji v průběhu prvních šesti měsíců roku 2023 vydáno 2 169 stavebních povolení, což znamenalo nejnižší pololetní hodnotu za posledních pět let. Nižší počet stavebních povolení v kraji vydaly stavební úřady naposledy v 1. až 2. čtvrtletí roku 2018 (o 40 povolení méně). Ve srovnání s prvními šesti měsíci roku 2022 se počet vydaných stavebních povolení v kraji i celé ČR snížil (o 8,1 %, respektive o 10,9 %). V rámci okresů kraje došlo k největšímu procentnímu poklesu na Chrudimsku (o 12,8 %), dále následovalo Svitavsko (o 11,6 %) a Pardubicko (o 9,1 %). Naopak v okrese Ústí nad Orlicí evidujeme mírný nárůst počtu vydaných stavebních povolení (o 0,7 %).

Vydaná stavební povolení v Pardubickém kraji podle čtvrtletí

graf

V průběhu první poloviny roku 2023 měly největší zastoupení mezi vydanými stavebními povoleními v kraji i ČR inženýrské stavby (46,2 %, respektive 43,8 %). Na bytové budovy připadalo 32,4 % ze všech vydaných povolení v kraji a na nebytové budovy 21,4 % (celorepublikově 33,9 %, respektive 22,2 %).

V průběhu 1. až 2. čtvrtletí roku 2023 bylo v České republice vydáno 39 236 stavebních povolení, z toho 6 323 připadalo na novou výstavbu bytových budov. Nejvíce vydaných stavebních povolení na novou bytovou výstavbu evidoval Středočeský kraj (21,7 % úhrnu ČR), následoval Jihomoravský kraj (11,9 %) a Moravskoslezský kraj (9,6 %). Naopak nejméně těchto povolení bylo vydáno v Karlovarském kraji (2,3 %). Na Pardubický kraj připadalo 5,6 % ze všech vydaných stavebních povolení na novou bytovou výstavbu v ČR, což znamenalo šestý nejnižší podíl mezi kraji.

Na novou výstavbu nebytových budov bylo v průběhu 1. až 2. čtvrtletí roku 2023 celorepublikově vydáno 3 963 stavebních povolení, z toho jedna dvacetina připadala na Pardubický kraj (5,0 %, tj. pátý nejnižší podíl mezi kraji). Nejvíce vydaných stavebních povolení na novou nebytovou výstavbu evidoval Středočeský kraj (15,7 %), následoval Jihomoravský kraj (12,8 %) a Jihočeský kraj (9,6 %). Naopak nejnižší podíl z celorepublikového úhrnu připadal na Prahu (1,8 %) a na Karlovarský kraj (2,5 %).

Vydaná stavební povolení na novou výstavbu budov v krajích v 1. až 2. čtvrtletí let 2022 a 2023

graf

Celková orientační hodnota staveb, která představuje odhad celkových nákladů staveb (v běžných cenách) včetně technologie vynaložené na přípravu, realizaci a uvedení stavby do provozu (nejedná se o konečné náklady stavby), dosáhla v Pardubickém kraji za prvních šest měsíců roku 2023 výše 10,6 miliardy Kč, což bylo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 20,7 % méně. Celková orientační hodnota staveb se meziročně snížila celkem v šesti krajích, přičemž Pardubický kraj měl mezi těmito kraji druhý nejnižší pokles. Celorepublikově se však orientační hodnota staveb zvýšila v průměru o 6,7 % na 286,8 mld. Kč. Mezi všemi čtrnácti kraji evidujeme nejvyšší meziroční růst této hodnoty v Olomouckém kraji (o 40,5 %), naopak nejvyšší pokles v Karlovarském kraji (o 41,2 %).

Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2023
tabulka

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení dosáhla v ČR za 1. až 2. čtvrtletí roku 2023 výše 7 310 tis. Kč (s maximem 17 015 tis. Kč v Praze a minimem 3 290 tis. Kč v Jihočeském kraji). V Pardubickém kraji byla zaznamenána osmá nejvyšší hodnota mezi kraji, která dosahovala výše 4 887 tis. Kč. Ve srovnání mezi všemi 77 okresy ČR (vč. Prahy) se průměrná hodnota na jedno stavební povolení pohybovala v rozmezí od 2 049 tis. Kč v okrese Jeseník po 18 532 tis. Kč v okrese Brno-město. Zatímco z kraje nejvýše umístěnému Pardubicku patřilo 18. místo s průměrnou hodnotou 6 717 tis. Kč, nejníže umístěnému Chrudimsku náleželo 67. místo s průměrnou hodnotou 2 928 tis. Kč.

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí let 2017 až 2023

graf

 

 • Tabulka - Vydaná stavební povolení v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2023
 • Tabulka - Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2023
 • Tabulka - Vydaná stavební povolení v ČR a v krajích v 1. až 2. čtvrtletí 2023
 • Tabulka - Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v ČR a v krajích v 1. až 2. čtvrtletí 2023
 • Stavební povolení v Pardubickém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2023 - komentář v PDF
 • Více informací naleznete pod odkazy:
 • Kontakt:
  Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
  Mgr. Bc. Aleš Trpík, Tel: 466 743 415, E-mail: ales.trpik@czso.cz
  Ing. Hedvika Fialová, Tel.: 466 743 418, 737 857 459, E-mail: hedvika.fialova@czso.cz