Zemědělská statistika

 

Zemědělská statistika má v naší zemi již dlouholetou tradici. Během své historie prošla řadou změn a v současné době se přizpůsobuje také potřebám mezinárodního srovnání. Jejím předmětem je pravidelné získávání informací o zemědělské prvovýrobě.

Zpravodajská povinnost ke statistickým zjišťováním vzniká zpravodajským jednotkám ze zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Statistická zjišťování jsou zahrnuta do "Programu statistických zjišťování" na sledovaný rok.

Pro každé šetření je z farmářského registru vybrán výběrový soubor zpravodajských jednotek, které jsou obeslány příslušným výkazem. Další možností jsou vyplnitelné PDF výkazy a vyplnění je také možné na internetovém portálu DANTE WEB určeném pro elektronický sběr dat. Přístupová hesla potřebná k pořízení dat v aplikaci DANTE WEB jsou zpravodajským jednotkám sdělována prostřednictvím Oznámení o zpravodajské povinnosti.


Garant pro zemědělská šetření a zpracovatel dat za okresy Chrudim a Svitavy:
Monika Janků
mobil: 737 280
443
e-mail: monika.janku@czso.cz

Zpracovatel dat za okres Pardubice:

Hana Balašová
mobil: 737 280 865
tel: 466 743 412
e-mail: hana.balasova@czso.cz

Zpracovatel dat za okres Ústí nad Orlicí:
Bc. Radka Moková
mobil: 737 280 868
tel: 466 743 435
e-mail: radka.mokova@czso.cz