Zemědělská statistika

 

Zemědělská statistika má v naší zemi již dlouholetou tradici. Během své historie prošla řadou změn a v současné době se přizpůsobuje také potřebám mezinárodního srovnání. Jejím předmětem je pravidelné získávání informací o zemědělské prvovýrobě.

Zpravodajská povinnost ke statistickým zjišťováním vzniká zpravodajským jednotkám ze zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Statistická zjišťování jsou zahrnuta do "Programu statistických zjišťování" na sledovaný rok.

Pro každé šetření je z farmářského registru vybrán výběrový soubor zpravodajských jednotek, které jsou obeslány příslušným výkazem. Další možností jsou vyplnitelné PDF výkazy a vyplnění je také možné na internetovém portálu DANTE WEB určeném pro elektronický sběr dat. Přístupová hesla potřebná k pořízení dat v aplikaci DANTE WEB jsou zpravodajským jednotkám sdělována prostřednictvím Oznámení o zpravodajské povinnosti.


V roce 2018 se jedná o následující zjišťování:

Zem 7-02 Pololetní výkaz o zásobách a prodejích rostlinných výrobků
Zem 3-01 Roční výkaz o drůbeži
Zem 1-02 Výkaz o chovu skotu k 30. 6. a 31. 12.
Zem 2-02 Výkaz o chovu prasat k 31. 7. a 31. 12.
Zem 1-01 Soupis hospodářských zvířat k 1. 4.
Osev 3-01 Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin k 31. 5.
Zem 6-01 Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin (včetně spotřeby hnojiv)
Zem V 6 až 9 Odhady sklizně zemědělských plodin
ZEMREG 1-99 Dotazník pro zařazení jednotky do zemědělského registru ČSÚ

Garant pro zemědělská šetření a zpracovatel dat za okresy Chrudim a Svitavy:
Monika Janků
mobil: 737 280 433
e-mail:
monika.janku@czso.cz

Zpracovatel dat za okres Pardubice:

Hana Balašová
mobil: 737 280 865
tel: 466 743 412
e-mail: hana.balasova@czso.cz

Zpracovatel dat za okres Ústí nad Orlicí:
Bc. Petra Gadlenová
mobil: 703 854 579
tel: 466 743 428
e-mail: petra.gadlenova@czso.cz