Území, sídelní struktura

 

  1961 1980 1991 2001 2022
Počet obcí 588 394 425 453 451
Podíl obcí do 199 obyvatel (%) 19,9 16,8 24,9 26,5 22,8
Podíl zemědělské půdy (%) . . 60,9 60,7 59,7
Údaje jsou přepočteny na současné území kraje.

Data

Grafy, kartogramy