Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Pracovní síla (tis. osob) 261,7 263,1 263,8 260,9 259,5
v tom:
  zaměstnaní 254,6 258,6 259,6 256,7 253,5
  nezaměstnaní 7,2 4,5 4,2 4,2 5,9
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 174,7 174,1 174,7 178,9 179,4
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 2,7 1,7 1,6 1,6 2,3

Grafy, kartogramy

Metodika