Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Pracovní síla (tis. osob) 252,4 257,0 263,2 263,3 262,7
v tom:
  zaměstnaní 238,3 237,2 241,0 246,5 250,7
  nezaměstnaní 14,0 19,9 22,9 16,8 12,0
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 187,2 182,2 175,2 174,4 174,7
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 5,6 7,7 8,4 6,4 4,6

Grafy, kartogramy

Metodika