Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Pracovní síla (tis. osob) 263,3 262,7 264,0 261,7 263,1
v tom:
  zaměstnaní 246,5 250,7 254,3 254,6 258,6
  nezaměstnaní 16,8 12,0 9,7 7,2 4,5
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 174,4 174,7 172,7 174,7 174,1
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 6,4 4,6 3,7 2,7 1,7

Grafy, kartogramy

Metodika