Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Pracovní síla (tis. osob) 263,2 263,3 262,7 264,0 261,7
v tom:
  zaměstnaní 241,0 246,5 250,7 254,3 254,6
  nezaměstnaní 22,9 16,8 12,0 9,7 7,2
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 175,2 174,4 174,7 172,7 174,7
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 8,4 6,4 4,6 3,7 2,7

Grafy, kartogramy

Metodika