Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Pracovní síla (tis. osob) 262,7 264,0 261,7 263,1 263,8
v tom:
  zaměstnaní 250,7 254,3 254,6 258,6 259,6
  nezaměstnaní 12,0 9,7 7,2 4,5 4,2
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 174,7 172,7 174,7 174,1 174,7
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 4,6 3,7 2,7 1,7 1,6

Grafy, kartogramy

 • Grafy
 • Kartogramy
  • Ekonomická aktivita obyvatelstva v roce 2019
  • Podnikatelé podle pohlaví a krajů v roce 2018
  • Podíl nezaměstnaných osob v obcích Pardubického kraje k 31. 12. 2019
  • Podíl nezaměstnaných osob v obcích ČR k 31. 12. 2019
  • Podíl nezaměstnaných osob v krajích a okresech k 31. 12. 2019
  • Podíl nezaměstnaných osob v krajích (2014 až 2019)
  • Uchazeči o zaměstnání na 1 pracovní místo v evidenci ÚP v krajích v letech 2014 až 2019

Metodika

Analýzy, komentáře