Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Pracovní síla (tis. osob) 257,0 263,2 263,3 262,7 264,0
v tom:
  zaměstnaní 237,2 241,0 246,5 250,7 254,3
  nezaměstnaní 19,9 22,9 16,8 12,0 9,7
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 182,2 175,2 174,4 174,7 172,7
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 7,7 8,4 6,4 4,6 3,7

Grafy, kartogramy

Metodika

Analýzy, komentáře