Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Pracovní síla (tis. osob) 263,1 263,8 260,9 259,5 254,6
v tom:
  zaměstnaní 258,6 259,6 256,7 253,5 249,9
  nezaměstnaní 4,5 4,2 4,2 5,9 4,7
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 174,1 174,7 178,9 179,4 177,4
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 1,7 1,6 1,6 2,3 1,8

Grafy, kartogramy

Metodika