HDP, regionální účty 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
103,5 105,4 102,7 104,5 104,1
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
171 921 182 983 189 959 200 687 213 171
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
333 110 354 449 367 743 387 994 410 635

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Hrubá přidaná hodnota podle odvětví CZ-NACE
  • Hrubý domácí produkt na 1 zaměstnaného podle krajů
  • Čistý disponibilní důchod domácností na 1 obyvatele podle krajů
 • Kartogramy
  • Regionální hrubý domácí prodkukt v krajích
  • Hrubý domácí produkt na obyvatele v PPS v krajích

Metodika