HDP, regionální účty 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
103,1 106,9 103,1 101,1 98,8
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
186 294 201 307 211 993 222 495 228 316
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
360 648 389 192 408 366 426 934 436 259