HDP, regionální účty 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
105,2 103,1 106,9 103,1 100,1
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
179 020 186 294 201 307 211 993 220 280
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
346 772 360 648 389 192 408 366 422 684

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Hrubá přidaná hodnota podle odvětví CZ-NACE
  • Míra investic podle krajů
  • Čistý disponibilní důchod domácností na 1 obyvatele podle krajů
  • Hrubý domácí produkt na 1 zaměstnaného podle krajů
 • Kartogramy
  • Regionální hrubý domácí prodkukt v krajích
  • Hrubý domácí produkt na obyvatele v PPS v krajích

Metodika