HDP, regionální účty 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
106,9 103,1 101,1 98,5 100,5
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
201 307 212 029 222 531 228 728 237 131
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
389 192 408 435 427 003 437 046 453 219

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Hrubá přidaná hodnota podle odvětví CZ-NACE
    • Hrubý domácí produkt na 1 zaměstnaného podle krajů
  • Kartogramy
    • Regionální hrubý domácí produkt v krajích

Metodika