HDP, regionální účty 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
103,7 93,4 100,4 103,5 104,2
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
165 724 158 240 161 809 171 921 180 168
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
321 009 306 424 313 716 333 110 348 996