HDP, regionální účty 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
93,4 100,4 103,5 105,4 100,8
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
158 240 161 809 171 921 182 983 186 151
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
306 424 313 716 333 110 354 449 360 372

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Hrubá přidaná hodnota podle odvětví CZ-NACE
    • Čistý disponibilní důchod domácností na 1 obyvatele podle krajů
  • Kartogramy
    • Regionální hrubý domácí prodkukt v krajích

Metodika