Doprava 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
3 597 3 598 3 598 3 596 3 598
Osobní automobily (k 31. 12.) 220 694 225 527 226 244 231 511 244 604
Provozní délka železničních tratí
(km) (k 31. 12.)
542 542 542 542 539