Doprava 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
3 598 3 593 3 593 3 592 3 590
Osobní automobily (k 31. 12.) 244 604 253 001 263 037 272 776 281 129
Provozní délka železničních tratí
(km) (k 31. 12.)
539 539 539 540 540