Doprava 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
3 596 3 598 3 593 3 593 3 592
Osobní automobily (k 31. 12.) 231 511 244 604 253 001 263 037
Provozní délka železničních tratí
(km) (k 31. 12.)
542 539 539 539