Doprava 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
3 593 3 593 3 592 3 590 3 590
Osobní automobily (k 31. 12.) 253 001 263 037 272 776 281 129 287 916
Provozní délka železničních tratí
(km) (k 31. 12.)
539 539 540 540 539