Doprava 

 
  2019 2020 2021 2022 2023
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
3 590 3 590 3 605 3 620 3 628
Osobní automobily (k 31. 12.) 281 129 287 916 291 106 301 703
Přeprava cestujících městskou
hromadnou dopravou (mil. osob)
34,6 23,9 16,5 27,5

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Hustota silnic a dálnic na 1 kilometr čtvereční podle krajů k 1. 1. 2023
  • Kartogramy
    • Silniční síť v okresech v roce 2015

Metodika