Analýza výstavby nebytových budov v České republice - 2006 - 2008

 
Kód: w-8212-10
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Silvie Lukavcová
E-mail: silvie.lukavcova@czso.cz

textová část Word

Tabulky
Tab 1 Počet nových nebytových budov v letech 2006-2008 podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností a podle skupin klasifikace CZ-CC Excel PDF
Tab 2 Počet nových nebytových budov v letech 2006-2008 podle krajů, velikostních skupin obcí a podle skupin klasifikace CZ-CC Excel PDF
Tab 3 Vybrané ukazatele za hotely a obdobné budovy dokončené v letech 2006-2008 podle krajů Excel PDF
Tab 4 Vybrané ukazatele za administrativní budovy dokončené v letech 2006-2008 podle krajů Excel PDF
Tab 5 Vybrané ukazatele za budovy pro obchod dokončené v letech 2006-2008 podle krajů Excel PDF
Tab 6 Vybrané ukazatele za budovy pro dopravu a telekomunikace 2006-2008 podle krajů Excel PDF
Tab 7 Vybrané ukazatele za budovy pro průmysl a skladování dokončené v letech 2006-2008 podle krajů Excel PDF
Tab 8 Vybrané ukazatele za budovy pro kulturu a vzdělávání dokončené v letech 2006-2008 podle krajů Excel PDF

Grafy
Graf 1 Nové nebytové budovy dokončené v letech 2006-2008 Excel
Graf 2 Počet dokončených nových nebytových budov v letech 2006-2008 podle skupin dle klasifikace CZ-CC Excel
Graf 3 Počet nových nebytových budov dokončených v letech 2006-2008 podle krajů a podle skupin dle klasifikace CZ-CC Excel
Graf 4 Počet nových nebytových budov dokončených v letech 2006-2008 podle velikostních skupin obcí a podle skupin dle klasifikace CZ-CC Excel
Graf 5 Struktura nových nebytových budov dokončených v období 2006-2008 podle nosné konstrukce (v %) Excel

Kartogramy
Kartogram 1 Počet dokončených nových nebytových budov v letech 2006-2008 podle obcí JPG
Kartogram 2 Počet dokončených nových nebytových budov ve správních obvodech ORP podle klasifikace CZ-CC v letech 2006-2008 JPG

Zveřejněno dne: 01.03.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.