Kultura 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Veřejné knihovny vč. poboček 421 420 420 420 417
Muzea, galerie a památníky
v provozu vč. poboček
44 43 45 47 47
Památkové objekty zpřístupněné
návštěvníkům za vstupné
15 12 14 14 14