Územní rozpočty 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Příjmy celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
17 043 17 750 18 958 21 134 20 448
Výdaje celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
16 540 16 703 18 118 20 249 18 373
Rozdíl příjmů a výdajů
po konsolidaci
504 1 047 840 885 2 075