Územní rozpočty 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Příjmy celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
18 271 17 043 17 750 18 958 21 134
Výdaje celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
18 525 16 540 16 703 18 118 20 249
Rozdíl příjmů a výdajů
po konsolidaci
-253 504 1 047 840 885