Územní rozpočty 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Příjmy celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
20 448 22 147 24 586 28 445 30 112
Výdaje celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
18 373 20 695 24 656 27 813 30 783
Rozdíl příjmů a výdajů
po konsolidaci
2 075 1 453 -70 632 -671

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Příjmy a výdaje místních rozpočtů v Pardubickém kraji
    • Výdaje místních rozpočtů v Pardubickém kraji
  • Kartogramy
    • Příjmy a výdaje místních rozpočtů

Metodika

Související informace