Výběrové šetření o informačních a komunikačních technologiích - VŠIT

 

Český statistický úřad provádí každoroční šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci. Od roku 2006 toto šetření probíhá dle nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 808/2004 o statistice společenství o informační společnosti, tím umožňuje přinášet údaje srovnatelné s jednotlivými zeměmi EU.

Výběrové šetření o informačních a komunikačních technologiích (VŠIT) je součástí Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) a probíhá jednou ročně ve více než 360 náhodně vybraných domácnostech Pardubického kraje. Dotazník VŠIT je šetřen vždy ve druhém čtvrtletí roku.

U šetření je zajištěna ochrana individuálních údajů § 16 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, získaná data slouží výhradně pro statistické účely. Všechny získané informace jsou zpracovány anonymně.

Pracovníci zapojení do šetření jsou vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech, při oslovení vybrané domácnosti se prokazují průkazem tazatele Českého statistického úřadu a pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření. Oprávněnost návštěvy tazatele je možno na základě kódu uvedeného na průkazu ověřit na internetových stránkách ČSÚ, konkrétně v odkazu https://www.czso.cz/csu/czso/overeni-tazatele.

Vybraným domácnostem předem děkujeme za spolupráci při tomto zjišťování.


Krajský garant VŠIT v Pardubickém kraji:

Ing. Martina Myšková
Mobil: 737 280 470
E-mail: martina.myskova@czso.cz