Výběrové šetření o informačních a komunikačních technologiích - VŠIT

 

Český statistický úřad provádí každoroční šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci. Od roku 2006 toto šetření probíhá dle nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 808/2004 o statistice společenství o informační společnosti, tím umožňuje přinášet údaje srovnatelné s jednotlivými zeměmi EU. Východiskem pro toto šetření je modelový dotazník Eurostatu určený pro členské země EU, Chorvatsko, Island, Makedonii, Norsko, Srbsko, Švýcarsko a Turecko.

Šetření je prováděno celorepublikově jednou ročně ve spolupráci s Výběrovým šetřením pracovních sil (VŠPS) na 1/5 výběrového souboru VŠPS. Dotazník VŠIT je šetřen ve druhém čtvrtletí roku 2016.

Tazatelé formou osobního rozhovoru s respondenty staršími 16ti let zjišťují údaje o přístupu domácnosti a jednotlivců k vybraným informačním a komunikačním technologiím a údaje o činnostech prováděných prostřednictvím internetu.

Ochrana individuálních dat je zaručena zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.

Krajský garant VŠIT v Pardubickém kraji:

Ing. Martina Myšková
Telefon: 466 743 445
Mobil: 737 280 470
E-mail: martina.myskova@czso.cz