Mladá generace v Pardubickém kraji - 2016

 
Kód: 330209-17
Informační služby: tel: 466 743 418
E-mail: infoservispa@czso.cz
Kontakt: Ing. Hedvika Fialová
E-mail: hedvika.fialova@czso.cz

Celá publikace v pdf (11,2 MB) PDF
Všechna data publikace (286 kB) ZIP
Úvod PDF
Shrnutí hlavních poznatků PDF
1. Demografické charakteristiky PDF
2. Vzdělání a vzdělávání PDF
3. Ekonomická aktivita PDF
4. Zdravotní péče PDF
5. Sociální služby PDF
6. Domácnosti a bydlení PDF
7. Volnočasové aktivity PDF
8. Kriminalita, závislosti, dopravní nehody PDF
9. Volby PDF
10. Dokumenty zaměřené na péči o mladou generaci PDF
Tabulková část
Kartogramy
Grafy

Zveřejněno dne: 31.10.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.