Stavebnictví, byty 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
32 859 37 733 41 460 43 178 54 360
Vydaná stavební povolení 8 649 9 344 9 338 9 853 9 647
Zahájené byty 4 406 4 849 4 942 5 706 5 990
Dokončené byty 4 447 4 719 4 451 4 789 4 669