Stavebnictví, byty 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
26 775 25 716 27 776 35 963 25 753
Vydaná stavební povolení 10 461 9 991 9 698 10 877 9 719
Zahájené byty 3 008 2 807 3 650 3 841 3 776
Dokončené byty 3 770 3 516 3 242 3 338 3 833