Stavebnictví, byty 

 
  2019 2020 2021 2022 2023
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
37 733 41 460 43 178 54 360
Vydaná stavební povolení 9 344 9 338 9 853 9 647 8 368
Zahájené byty 4 849 4 942 5 706 5 990 5 784
Dokončené byty 4 719 4 451 4 789 4 669 5 301