Stavebnictví, byty 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
27 776 35 963 25 753 27 104 32 578
Vydaná stavební povolení 9 698 10 877 9 719 9 627 8 649
Zahájené byty 3 650 3 841 3 776 4 027 4 406
Dokončené byty 3 242 3 338 3 833 4 236 4 450