Stavebnictví, byty 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
25 753 27 104 32 859 37 733
Vydaná stavební povolení 9 719 9 627 8 649 9 344 9 338
Zahájené byty 3 776 4 027 4 406 4 849 4 942
Dokončené byty 3 833 4 236 4 447 4 719 4 453