Stavebnictví, byty 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
35 963 25 753 27 104 32 859 37 733
Vydaná stavební povolení 10 877 9 719 9 627 8 649 9 344
Zahájené byty 3 841 3 776 4 027 4 406 4 849
Dokončené byty 3 338 3 833 4 236 4 447 4 719