Stavebnictví, byty 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
25 716 27 776 35 963 25 753 27 104
Vydaná stavební povolení 9 991 9 698 10 877 9 719 9 627
Zahájené byty 2 807 3 650 3 841 3 776 4 027
Dokončené byty 3 516 3 242 3 338 3 833 4 236