Stavebnictví, byty 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
27 104 32 859 37 733 41 460
Vydaná stavební povolení 9 627 8 649 9 344 9 338 9 852
Zahájené byty 4 027 4 406 4 849 4 942 5 706
Dokončené byty 4 236 4 447 4 719 4 451 4 788