Rodinné účty

 

Statistika rodinných účtů sleduje hospodaření domácností a poskytuje informace o výši jejich výdajů a struktuře spotřeby. Získané údaje o odlišnostech spotřeby v jednotlivých typech domácností nebo o vlivu různých faktorů na strukturu vydání a spotřebních zvyklostí českých domácností nelze čerpat z jiných zdrojů.

Zjištěné informace slouží jako podklad pro sociální a ekonomický výzkum, pro interní využití v rámci ČSÚ (spotřební koš, národní účty) a také pro mezinárodní srovnání.

Šetření rodinných účtů má v ČR dlouholetou tradici, která se datuje již od roku 1957. Od roku 2017 probíhá šetření Statistiky rodinných účtů (SRÚ) v novém modelu, který je založen na integraci do šetření Životní podmínky (dále jen SILC). Období, po které bude domácnost sledovat a evidovat své výdaje, je dvakrát čtyři týdny. Za dva řádně vyplněné a odevzdané deníky obdrží domácnost finanční odměnu, která bude vyplacena na základě dohody o provedení práce uzavřené s ČSÚ.

Veškeré poskytnuté informace jsou důvěrné a jejich zpracování bude probíhat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a příslušnými paragrafy zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Všichni pracovníci, kteří se podílejí na zjišťování a procesu zpracování dat, jsou vázáni přísnou mlčenlivosti ve smyslu §16 uvedeného zákona.

Šetření bude probíhat celoročně ve všech krajích ČR. V Jihomoravském kraji tazatelé v roce 2023 osloví 254 domácností ze třetí vlny výběrového šetření Životní podmínky (SILC) a 61 domácností, které se již podílely na šetření SRÚ 2022, bude osloveno opakovaně.

Vybraným domácnostem předem děkujeme za spolupráci při tomto zjišťování.

 

Kontaktní osoba - krajský garant:

Mgr. Michaela Kolářová
Tel.: 542 528 233
Mobil: 731 439 303
E-mail: michaela.kolarova@czso.cz