Rodinné účty

 

Statistika rodinných účtů (SRÚ) sleduje hospodaření soukromých domácností a poskytuje informace o výši jejich výdajů a struktuře spotřeby. Důležité a žádané údaje o odlišnostech spotřeby v jednotlivých typech domácností (např. v domácnostech zaměstnanců, nepracujících důchodců, rodin s dětmi, neúplných rodin, rodin žijících na venkově atd.) nebo o vlivu různých faktorů (např. pohybu cen, situaci na trhu) na strukturu výdajů a spotřební zvyklosti českých domácností nelze získat z žádných jiných zdrojů.

Zpracované údaje ze šetření jsou zdrojem informací pro MPSV i vládu ČR při přípravě řady opatření v sociální oblasti, např. pro posuzování a ověřování správnosti výše částek životního a existenčního minima nebo pro zjišťování, zda minimální mzda může plnit svoji sociálně ochrannou funkci, pro hodnocení finanční dostupnosti bydlení v různých formách (z hlediska zatížení domácností úhradou nákladů na bydlení). Dále slouží jako podklad pro sociální a ekonomický výzkum, pro interní využití v Českém statistickém úřadě (vytvoření spotřebního koše při pravidelných revizích indexu spotřebitelských cen, jako pomocný zdroj k sestavení účtu za sektor domácností ve statistice národních účtů), pro média a také mezinárodní srovnání.

Jednotkou zjišťování je hospodařící domácnost. Předmětem zjišťování jsou výdaje všech členů vybrané domácnosti, doplněné dále údaji o složení domácnosti, vybavenosti bytu a dalšími charakteristikami domácnosti. Každá domácnost sbírá údaje o svých výdajích a zapisuje jednotlivé nákupy zboží a služeb do deníku po dobu dvakrát čtyři týdny. Součástí zjišťování je retrospektivní dotaz na výdaje za zboží a služby zakoupené v předchozích 12 měsících. Za vyplněné deníky obdrží domácnost finanční odměnu. Její výše činí 2 040 Kč.

Šetření bude probíhat celoročně ve všech krajích ČR v návaznosti na výběrové šetření Životní podmínky (SILC) u 3 127 domácností.

Kontaktní osoba – krajský garant pro Jihomoravský kraj
Ing. Simona Šebestová
Tel.: 542 528 222
Mobil: 737 280 878
E-mail: simona.sebestova@czso.cz