Věda, výzkum 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
477 450 507 518 537
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
8 182 8 098 7 834 7 304 7 754
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
17 698,8 14 968,2 15 485,8 16 474,8 18 749,8