Věda, výzkum 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
467 477 450 507 518
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
7 246 8 182 8 098 7 834 7 304
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
17 012,1 17 698,8 14 968,2 15 485,8 16 474,8