Věda, výzkum 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
467 456 467 477 450
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
6 351 6 284 7 246 8 182 8 098
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
14 645,2 16 185,5 17 012,1 17 698,8 14 968,2