Věda, výzkum 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
448 467 456 467 477
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
5 163 6 351 6 284 7 246 8 182
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
11 192,0 14 645,2 16 185,5 17 012,1 17 698,8