Věda, výzkum 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
507 518 537 550 583
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
7 834 7 304 7 754 8 858 15 000
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
15 485,8 16 474,8 18 749,8 20 378,5 21 365,9