Věda, výzkum 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
456 467 477 450 507
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
6 284 7 246 8 182 8 098 7 834
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
16 185,5 17 012,1 17 698,8 14 968,2 15 485,8