Mimořádná šetření

 

Vedle pravidelného způsobu sběru dat výkaznickou cestou nabývají zvláště v posledních letech na významu mimořádná statistická šetření. Jsou orientována do všech oblastí ekonomicko-společenského života a dávají řadu odpovědí na otázky, které jsou jinak těžko zjistitelné, málo prozkoumané, či značně se měnící. V důsledku toho jsou šetření buď zcela vyčerpávající nebo výběrová, popřípadě doplňující. Slouží pro vypracování ekonomických a sociologických analýz dlouhodobého charakteru a jejich využitelnost je v podstatě nadčasová. Šetření jsou organizována celorepublikově a metodicky jednotně vedena z ČSÚ.


Na zajištění těchto šetření se podílejí jak zaměstnanci statistiky, tak i externí tazatelé kteří se při návštěvě prokáží „Průkazem tazatele“ (platný pouze s občanským průkazem), který jim vydá ČSÚ. Ochrana individuálních údajů je zajištěna v souladu se zákonem č.89/1995 Sb., o státní statistické službě. Všechny osoby zúčastněné na zjišťování a zpracování údajů jsou vázány mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu § 17 uvedeného zákona.

 

Šetření o vzdělávání dospělých - AES

Šetření o vzdělávání dospělých AES (Adult Education Survey) proběhne v roce 2022, konkrétně od 11. července do 30. listopadu. V rámci České republiky osloví tazatelé přibližně 7 000 domácností, ve kterých budou dotazovány osoby ve věku 18–69 let zejména na účast v celoživotním vzdělávání. Jejich odpovědi pak pomohou získat velmi cenné souhrnné statistiky a údaje, které nejsou dostupné z jiných zdrojů. Tyto údaje se využívají jako podklad tvorby národních i mezinárodních strategií a koncepcí vzdělávací politiky.

Podrobnosti o šetření