Stavební povolení v Jihomoravském kraji v roce 2022

 

Stavební úřady v Jihomoravském kraji vydaly v roce 2022 celkem 9 647 stavebních povolení, oproti předešlému roku 2021 tak bylo vydáno o 206 povolení méně. Orientační hodnota letos povolených staveb vzrostla o 0,4 % na 55,8 mld. Kč.  Průměrná hodnota na jedno stavební povolení dosáhla 5,8 mil. Kč.

Počet stavebních povolení (SP) vydaných v Jihomoravském kraji v roce 2022 meziročně klesl o 2,1 % na 9 647. Mezi ostatními kraji je to druhý nejvyšší počet po kraji Středočeském (16 603 SP), nejméně SP bylo vydáno v kraji Karlovarském (2 226). Nárůst počtu vydaných SP byl zaznamenán pouze v Královéhradeckém a Moravskoslezském kraji (o 1,1 %, resp. o 1,0 %). K největšímu poklesu počtu vydaných SP oproti předchozímu roku došlo v Karlovarském a Plzeňském kraji (o 12,3 %, resp. o 12,0 %). Na republikovém celku vydaných SP se Jihomoravský kraj podílel 11,2 %.

Tab. 1 Vydaná stavební povolení v roce 2022
(předběžné údaje)
Tab. 1 Vydaná stavební povolení v roce 2022 (předběžné údaje)

 
Nejvíce stavebních povolení v Jihomoravském kraji bylo vydáno v okrese Brno‑venkov (2 594), na krajském celku měl tento okres 26,9% podíl. Naopak nejméně SP bylo vydáno v okrese Vyškov, a to 855. Meziroční pokles v počtu vydaných SP v kraji byl zaznamenán u okresů Břeclav (o 15,2 %), Blansko (o 12,9 %) a  Brno‑město (o 10,7 %), největší nárůst SP (o 9,7 %) zaznamenal okres Znojmo.

Graf 1 Vydaná stavební povolení v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí
Graf 1 Vydaná stavební povolení v Jihomoravském kraji podle čtvrtletíOrientační hodnota staveb, na které byla v roce 2022 v kraji vydána SP, dosáhla částky 55,8 mld. Kč. To je o 243 mil. Kč více než v roce 2021, došlo tedy ke zvýšení o 0,4 %. Hodnota staveb v Jihomoravském kraji představuje 10,9 % hodnoty republikové a v mezikrajském porovnání je druhá nejvyšší. V čele žebříčku stojí, stejně jako u počtu vydaných SP, kraj Středočeský s hodnotou 70,9 mld. Kč. Nejnižší orientační hodnotu staveb vykázal kraj Karlovarský (9,5 mld. Kč). V České republice se průměrná hodnota na jedno stavební povolení pohybovala od 3,0 mil. Kč v Jihočeském kraji do 17,6 mil. Kč v Praze. V Jihomoravském kraji dosáhla 5,8 mil. Kč, což je mezi ostatními kraji třetí nejvyšší částka.

Tab. 2 Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v roce 2022
(předběžné údaje)
Tab. 2 Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v roce 2022 (předběžné údaje)

Nejvyšší orientační hodnotu staveb, na něž byla v roce 2022 vydaná v Jihomoravském kraji SP, vykázal okres Brno‑město – částka 16,9 mld. Kč činí 30,2% podíl krajského celku. Zároveň zde však, ze všech okresů Jihomoravského kraje, došlo k největšímu meziročnímu poklesu hodnoty staveb, a to o 20,1 %. Nejnižší hodnota ve výši 4,0 mld. Kč byla zaznamenána v okrese Blansko. Orientační hodnota staveb vzrostla nejvýrazněji v okrese Vyškov, a to o 35,7 %. Průměrná hodnota na jedno stavební povolení se v kraji pohybovala od 2,9 mil. Kč v okrese Znojmo do 11,4 mil. Kč v okrese Brno-město.

 

Kontakt:
Bc. Kateřina Klesnilová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: katerina.klesnilova@czso.cz
tel.: 542 528 200