Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Pracovní síla (tis. osob) 577,0 585,1 597,0 593,7 598,9
v tom:
  zaměstnaní 533,7 537,7 556,4 557,5 569,1
  nezaměstnaní 43,3 47,4 40,6 36,2 29,8
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 421,0 412,6 400,2 402,8 397,5
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 7,5 8,1 6,8 6,1 5,0