Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Pracovní síla (tis. osob) 597,0 593,7 598,9 601,1 598,0
v tom:
  zaměstnaní 556,4 557,5 569,1 577,9 578,1
  nezaměstnaní 40,6 36,2 29,8 23,2 19,9
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 400,2 402,8 397,5 394,7 398,2
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 6,8 6,1 5,0 3,9 3,3