Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Pracovní síla (tis. osob) 598,9 601,1 598,0 599,1 600,7
v tom:
  zaměstnaní 569,1 577,9 578,1 583,4 588,0
  nezaměstnaní 29,8 23,2 19,9 15,6 12,7
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 397,5 394,7 398,2 398,5 398,3
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 5,0 3,9 3,3 2,6 2,1