Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Pracovní síla (tis. osob) 601,1 598,0 599,1 600,7 596,3
v tom:
  zaměstnaní 577,9 578,1 583,4 588,0 582,7
  nezaměstnaní 23,2 19,9 15,6 12,7 13,7
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 394,7 398,2 398,5 398,3 403,9
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 3,9 3,3 2,6 2,1 2,3