Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Pracovní síla (tis. osob) 585,1 597,0 593,7 598,9 601,1
v tom:
  zaměstnaní 537,7 556,4 557,5 569,1 577,9
  nezaměstnaní 47,4 40,6 36,2 29,8 23,2
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 412,6 400,2 402,8 397,5 394,7
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 8,1 6,8 6,1 5,0 3,9