Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Pracovní síla (tis. osob) 593,7 598,9 601,1 598,0 599,1
v tom:
  zaměstnaní 557,5 569,1 577,9 578,1 583,4
  nezaměstnaní 36,2 29,8 23,2 19,9 15,6
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 402,8 397,5 394,7 398,2 398,5
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 6,1 5,0 3,9 3,3 2,6