Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Pracovní síla (tis. osob) 598,0 599,1 600,7 596,3 594,7
v tom:
  zaměstnaní 578,1 583,4 588,0 582,7 579,6
  nezaměstnaní 19,9 15,6 12,7 13,7 15,1
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 398,2 398,5 398,3 403,9 406,2
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 3,3 2,6 2,1 2,3 2,5