Sčítání lidu, domů a bytů 

 
údaje v územní struktuře k 26. 3. 2011, podle trvalého pobytu
  1970 1980 1991 2001 2011
Obyvatelstvo celkem 1 084 485 1 141 993 1 144 160 1 134 786 1 164 033
z toho ekonomicky aktivní 536 714 582 575 590 911 571 565 567 022
Domy celkem 210 163 220 940 230 757 240 100 259 567

Data

Grafy, kartogramy

Metodika