Sčítání lidu, domů a bytů 

 
údaje v územní struktuře k 26. 3. 2021, do roku 2001 podle trvalého pobytu, od roku 2011 podle obvyklého pobytu
  1980 1991 2001 2011 2021
Obyvatelstvo celkem 1 141 980 1 144 151 1 134 779 1 163 505 1 197 651
z toho pracovní síla
(dříve ekonomicky aktivní)
582 634 590 907 571 559 572 018 634 700
Domy celkem 220 933 230 752 240 095 259 564 276 562

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Obyvatelstvo podle věku a pohlaví v Jihomoravském kraji a v ČR
    • Vyjíždějící do zaměstnání podle hlavního dopravního prostředku, okresů a pohlaví (2021...
  • Kartogramy

Metodika