Stavebnictví

 

VÝKAZY ZA ODVĚTVÍ STAVEBNICTVÍ ZPRACOVÁVANÉ V ROCE 2024

Stav 1-12 Měsíční výkaz ve stavebnictví, čtvrtletní příloha Stavební zakázky
Termín předložení: do 15. kalendářního dne po sledovaném období
Metodik: Jana Čermáková tel.: 542 528 195 j.cermakova@czso.cz
Technolog: Mgr. Radmila Sedláčková tel.: 542 528 168 radmila.sedlackova@czso.cz
Stav 5-01 Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví za rok 2023
Termín předložení: do 1. 3. 2024
Metodik: Jana Čermáková tel.: 542 528 195 j.cermakova@czso.cz
Technolog: Mgr. Radmila Sedláčková tel.: 542 528 168 radmila.sedlackova@czso.cz
P 5-01 Roční výkaz ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví za rok 2023
Termín předložení: do 25. 4. 2024  
Metodik: Bc. Lenka Ondráčková, DiS. tel.: 542 528 145 lenka.ondrackova@czso.cz
Technolog: Mgr. Jitka Horká tel.: 542 528 176 jitka.horka@czso.cz
P 6-04 Čtvrtletní výkaz o finančních ukazatelích (mutace a, b)
Termín předložení: 1. q - do 30. 4. 2024 2. q - do 31. 7. 2024  
  3. q - do 31. 10. 2024 4. q - do 31. 1. 2025
Metodik: Roman Bodeček tel.: 542 528 194 roman.bodecek@czso.cz
Technolog: Roman Bodeček tel.: 542 528 194 roman.bodecek@czso.cz
 
Vedoucí oddělení: Ing. Monika Hrazdírová tel.: 542 528 184 monika.hrazdirova@czso.cz