Doprava 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
4 444 4 446 4 446 4 445 4 447
Osobní automobily (k 31. 12.) 594 778 614 420 629 946 636 606 660 061
Přeprava cestujících městskou
hromadnou dopravou (mil. osob)
364,6 365,5 274,7 283,9 330,0