Doprava 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
4 467 4 460 4 455 4 450 4 450
Osobní automobily (k 31. 12.) 488 497 491 628 504 154 530 161 549 979
Provozní délka železničních tratí
(km) (k 31. 12.)
783 783 783 784 784