Doprava 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
4 477 4 467 4 460 4 455 4 450
Osobní automobily (k 31. 12.) 476 330 488 497 491 628 504 154 530 161
Provozní délka železničních tratí
(km) (k 31. 12.)
784 783 783 783 784