Doprava 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
4 450 4 450 4 446 4 444 4 446
Osobní automobily (k 31. 12.) 530 161 549 979 573 731 594 778 614 420
Provozní délka železničních tratí
(km) (k 31. 12.)
784 784 785 785 783