Doprava 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
4 446 4 444 4 446 4 446 4 445
Osobní automobily (k 31. 12.) 573 731 594 778 614 420 629 946 636 606
Provozní délka železničních tratí
(km) (k 31. 12.)
785 785 783 767