Doprava 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
4 446 4 444 4 446 4 446 4 445
Osobní automobily (k 31. 12.) 573 731 594 778 614 420 629 946 636 606
Přeprava cestujících městskou
hromadnou dopravou (mil. osob)
367,5 364,6 365,5 274,7 283,9