Doprava 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
4 455 4 450 4 450 4 446 4 444
Osobní automobily (k 31. 12.) 504 154 530 161 549 979 573 731 594 778
Provozní délka železničních tratí
(km) (k 31. 12.)
783 784 784 785 785