Cizinci 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Cizinci celkem (k 31. 12.) 43 447 46 574 50 351 52 741 58 549
z toho muži 24 987 26 635 28 683 30 436 33 698
z toho státní občanství
země EU
18 693 19 994 21 234 22 508 23 824