Cizinci 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Cizinci celkem (k 31. 12.) 50 351 52 741 58 549 63 841 110 879
z toho muži 28 683 30 436 33 698 36 433 54 306
z toho státní občanství
země EU
21 234 22 508 23 824 23 485 24 100