Cizinci 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Cizinci celkem (k 31. 12.) 36 690 37 804 38 588 40 366 43 447
z toho muži 21 613 21 931 22 289 23 306 24 987
z toho státní občanství
země EU
13 613 15 114 16 226 17 447 18 693