Cizinci 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Cizinci celkem (k 31. 12.) 46 574 50 351 52 741 58 549 63 841
z toho muži 26 635 28 683 30 436 33 698 36 433
z toho státní občanství
země EU
19 994 21 234 22 508 23 824 23 485