Cizinci 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Cizinci celkem (k 31. 12.) 38 588 40 366 43 447 46 574 50 351
z toho muži 22 289 23 306 24 987 26 635 28 683
z toho státní občanství
země EU
16 226 17 447 18 693 19 994 21 234