Cizinci 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Cizinci celkem (k 31. 12.) 37 804 38 588 40 366 43 447 46 574
z toho muži 21 931 22 289 23 306 24 987 26 635
z toho státní občanství
země EU
15 114 16 226 17 447 18 693 19 994

Grafy, kartogramy

  • Cizinci v Jihomoravském kraji

Metodika