Cizinci 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Cizinci celkem (k 31. 12.) 40 366 43 447 46 574 50 351 52 741
z toho muži 23 306 24 987 26 635 28 683 30 436
z toho státní občanství
země EU
17 447 18 693 19 994 21 234 22 508