Území, sídelní struktura

 

  1961 1980 1991 2001 2021
Počet obcí 754 609 645 673 673
Podíl obcí do 199 obyvatel (%) 9,3 14,0 16,7 18,1 15,6
Podíl zemědělské půdy (%) . . 60,5 60,4 58,7
Údaje jsou přepočteny na současné území kraje.

Data

Grafy, kartogramy

  • Kartogramy
    • Osídlení v České republice
    • Změna počtu obyvatel v obcích Jihomoravského kraje mezi roky 2001 a 2016
    • Změna počtu obyvatel v obcích ČR mezi roky 2001 a 2016
  • Mapy