Stavební povolení v Jihomoravském kraji v roce 2023

 

Stavební úřady v Jihomoravském kraji vydaly v roce 2023 celkem 8 368 stavebních povolení, oproti roku 2022 tak bylo vydáno o 1 279 povolení méně. Orientační hodnota loni povolených staveb vzrostla proti roku 2022 o 35,0 % na 75,4 mld. Kč.  Průměrná hodnota na jedno stavební povolení dosáhla 9,0 mil. Kč.

V Jihomoravském kraji bylo v roce 2023 vydáno 8 368 stavebních povolení (SP). Mezi ostatními kraji to byl druhý nejvyšší počet po kraji Středočeském (14 011 SP), nejméně SP bylo vydáno v kraji Karlovarském (1 988). Ve všech krajích byl zaznamenán meziroční pokles vydaných SP, největší pokles byl ve Středočeském kraji, kde činil 15,6 %, druhý nejvyšší pokles byl v Jihomoravském kraji (o 13,3 %). Nejnižší meziroční pokles počtu vydaných SP byl v hl. m. Praze (o 1,8 %). Na republikovém celku vydaných SP se Jihomoravský kraj podílel 10,8 %.

Tab. 1 Vydaná stavební povolení v roce 2023
(předběžné údaje)
Tab. 1 Vydaná stavební povolení v roce 2023

Nejvíce stavebních povolení v Jihomoravském kraji bylo vydáno v okrese Brno‑venkov (2 033), na krajském celku měl tento okres téměř čtvrtinový podíl. Naopak nejméně SP bylo vydáno v okrese Vyškov, a to 667 (8,0% podíl). Meziroční pokles v počtu vydaných SP v kraji byl zaznamenán ve všech okresech. K největšímu poklesu došlo v okrese Vyškov (o 22,0 %) a Brno-venkov (o 21,6 %).

Graf 1 Vydaná stavební povolení v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí
Graf 1 Vydaná stavební povolení v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Orientační hodnota staveb, na které byla v roce 2023 v kraji vydána SP, dosáhla částky 75,4 mld. Kč. Je to o 19,5 mld. Kč více než v roce 2022, tedy zvýšení o 35,0 %. Hodnota staveb v Jihomoravském kraji představuje 12,5 % hodnoty republikové a v mezikrajském porovnání je nejvyšší. Předstihla i Středočeský kraj s hodnotou 66,4 mld. Kč. Nejnižší orientační hodnotu staveb vykázal Karlovarský kraj (10,5 mld. Kč). V České republice se průměrná hodnota na jedno stavební povolení pohybovala od 3,6 mil. Kč v Jihočeském kraji do 16,8 mil. Kč v hl. m. Praze. V Jihomoravském kraji dosáhla 9,0 mil. Kč, což je mezi ostatními kraji druhá nejvyšší částka.

Tab. 2 Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v roce 2023
(předběžné údaje)
Tab. 2 Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v roce 2023

V kraji byla nejvyšší orientační hodnota staveb, na něž byla vydána SP, vykázána v okrese Brno‑město, částka 33,6 mld. Kč představuje 44,6% podíl z krajského celku. Nejnižší hodnota ve výši 4,9 mld. Kč byla zaznamenána v okrese Blansko. Orientační hodnota staveb vzrostla nejvýrazněji v okrese Brno-město, a to o 99,1 %. Nárůst byl zaznamenán ve všech ostatních okresech kromě okresů Brno-venkov a Vyškov, kde meziroční pokles činil 4,5 %, resp. 11,1 %. Průměrná hodnota na jedno stavební povolení se v kraji pohybovala od 3,9 mil. Kč v okrese Znojmo do 23,2 mil. Kč v okrese Brno-město.

Kontakt:
Ing. Milada Jonášová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: milada.jonasova@czso.cz
tel.: 542 528 115